Start » Napisane przezPiotr Ruszkowski

Okaleczacz?

Zbliżając się do newralgicznego skrzyżowania ul. Traugutta z 11 Listopada można zauważyć, iż znak drogowy informujący o pierwszeństwie dróg znajduje się na takiej wysokości, że

Most Fosfory