Start » Polityka / samorząd » Będzie liceum 42. Sesja Rady Miasta Luboń (22 lutego 2018 r.)

Będzie liceum 42. Sesja Rady Miasta Luboń (22 lutego 2018 r.)

Wyświetlono 1 066 razy

Bogdan Tarasiewicz po raz kolejny publicznie upomniał się o pozostawienie dotychczasowego systemu komunikacji w rejonie połączeń ul. Uroczej (dawniej Migalli) i Długiej z Żabikowską   fot. Jerzy Nowacki

 

 

Rada Powiatu Poznańskiego jednogłośnie zgodziła się przekazać Luboniowi prawo do utworzenia szkoły średniej. Formalnie jest to zgoda na podpisanie przez starostę stosownego porozumienia. Rada Miasta upoważniła Burmistrz do podpisania ze starostwem stosownej umowy o przejęciu takiego zadania publicznego. Ma ono obowiązywać od 1 września 2018 r. Pomysł ten budzi w Luboniu wiele pytań, zwłaszcza tych radnych, którzy sceptycznie podchodzą do przedsięwzięć pociągających za sobą coroczne koszty, z których wycofać się nie byłoby łatwo. Cztery komisje badały te przyszłe koszty i wydały pozytywne opinie. Ile w tym pewności finansowej, a ile chęci nierzucania kłód pod nogi pomysłodawców tego ambitnego przedsięwzięcia? Jakie są rzeczywiste źródła parcia do utworzenia dwujęzycznego liceum w Luboniu, to inna sprawa. Ile w tym ambicji, ile rzeczywistej potrzeby, zobaczymy przy naborach do nowej szkoły. Jeśli miasto stać na prowadzenie liceum, jeśli będą chętni, by pobierać w nim wykształcenie, jeśli jego poziom będzie przyzwoity itd., to Luboń zasługuje na taką porządną, publiczną szkołę. Wydaje się, że ostateczna decyzja już zapadła w głosowaniu na sesji, przy szesnastu głosach za i czterech wstrzymujących się, bo to otwiera drogę do sfinalizowania projektu.

 

W trybie bezprzetargowym

 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Konarzewskiego, w której prowadzone jest przedszkole. Umowę przedłużono o kolejne trzy lata.

 

Zaopiniują kandydatów

Powołano zespół w składzie: Michał Szwacki, Magdalena Patej, Katarzyna Frąckowiak, Teresa Zygmanowska, Piotr Izydorski, Łukasz Budzyński do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych do wyboru na ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających, które zostaną przeprowadzone przez Radę Miasta do 30 czerwca 2018 r.

 

Skarga oddalona

Uznano skargę Mariana Krzysztofa Drożdżyńskiego z 15 stycznia 2018 r. za niezasadną. Jego zarzuty, zdaniem Rady, nie są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Stwierdzono, że wniosek skarżącego o przydział mieszkania socjalnego został złożony po obowiązującym terminie i nie zawierał pełnej dokumentacji. Uzupełniony po terminie może być rozpatrywany w okresie od lipca do grudnia 2018 r.

 

Głos mieszkańca

Bogdan Tarasiewicz po raz kolejny upominał się o ponowne rozważenie zmiany nowego planu organizacji ruchu na ulicy Uroczej i ponownie nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi. Zapowiedział nieustępliwe interwencje w tej sprawie.

JN

Obserwator Luboński

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *