Start » Co nowego » Bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Lubonia

Bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Lubonia

Wyświetlono 1 280 razy

Miasto Luboń podpisało umowę z Gabinetem Weterynaryjnym znajdującym się przy ul. Siostry Faustyny 1 w Luboniu dotyczącą czipowania psów osób zamieszkałych na terenie Miasta Luboń wraz z wpisaniem rekordów do Bazy Danych SAFE­ANIMAL na rok 2016.

Rejestracji psa przez bezpłatne zaczipowanie można dokonać w ww. gabinecie od poniedziałku do piątku w godz. 16:30 -­ 20:00. Właściciel, który chce zarejestrować (zaczipować) psa musi mieć przy sobie: dokument tożsamości i aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją.

Do zabiegu czipowania psa przyprowadza osoba pełnoletnia. Obowiązek znakowania psów wprowadzony został Uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń i Uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.

Właścicieli psów zachęcamy do jak najszybszego oznakowania swoich pupili.

Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *