Start » Historia

Powstańcy Warszawscy

W sierpniu nie sposób nie wspomnieć o powstańcach, którzy w 1944 r. będąc w Warszawie przystąpili do heroicznego zrywu. Dzięki tym czynom dziś mamy

Uczciliśmy Poznański Czerwiec

 

Najpierw na ul. Gajowej, później, podobnie jak 61 lat temu w czasie, na ul. Kochanowskiego rozbrzmiewały okrzyki: „Chcemy chleba i godnej

Stefan Hildebrandt (1910-1941) Bohaterski pilot z Żabikowa – kawaler „Virtuti Militari”

 

W naszych wspomnieniach pozostają członkowie rodzin – bohaterowie, którzy polegli podczas II wojny światowej. Często niewiele pamiętamy z życiorysu wujków, którzy nie

Zmiana nazw ulic

Jak pisaliśmy w temacie głównym ubiegłorocznych, listopadowych „Wieści”, zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, do września br. trzeba zmienić niechlubne nazwy ulic

Adam Malinowski (1904-1940)

 

Starszy Posterunkowy Policji Państwowej zamordowany w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Twerze, pogrzebany w dołach śmierci w Miednoje

 

Kwiecień to

Wojenna koperta i płytki kościelne – uzupełnienie

W trakcie pisania artykułu o kopercie z okresu II Wojny Światowej znalezionej na wieży kościoła św. Barbary http://wiescilubonskie.pl/okupacyjna-koperta-i-butelki-znalezione-w-wiezy-kosciola/ nie było jeszcze wiadomo gdzie

Minęło 45 lat od tragedii

W środę, 22 lutego minęło 45 lat od katastrofy, do której doszło na wydziale produkcji dekstryn Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (WPZZ). W wyniku wybuchu,

Gimnazjaliści w powstaniu styczniowym

Walki powstania 1863 r. przeszły do historycznych tradycji walk o odzyskanie niepodległej ojczyzny. Utworzony w Warszawie Komitet Centralny wyznaczył datę wybuchu powstania na

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

 

Nikt im iść nie kazał!

Poszli, bo tak chcieli,

Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.

Nikt nie pytał

Autostrada śmierci czy wolności…

Jacek Nawrocik (z prawej) oprowadził uczestników podróży po okolicznościowej ekspozycji w żabikowskim muzeum i wprowadził w temat obozów RAB, w środku Matthias