Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje

Luboń do odnowy

Luboń opracował Gminny Program Rewitalizacji 2017-2027, dzięki któremu będzie się mógł starać o środki zewnętrzne

 

Od 2023 r. każda gmina ma posiadać

Nowe dowody? Jeszcze o adaptacji owalu i łącznika w hali LOSiR – tym razem w trzech obrazkach

W ubiegłym miesiącu, przy okazji odwołania prezesa miejskiej spółki LOSiR i wywiadu na ten temat z burmistrz Małgorzatą Machalską, przytoczyliśmy treść interpelacji

Ulica Kajakowa

Potrzebne dla rzeczywistego otwarcia się miasta na rekreacyjne tereny, przywrócenie ulicy prowadzącej wprost nad Wartę. Jako dowód na istnienie w przeszłości tej

Budowa al. Jana Pawła

Po oddaniu w ubiegłym roku 350-metrowego odcinka ul. Wschodniej wraz z rondem na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, w 2017 r. przystąpiono do

Powstaje szkoła katolicka w Żabikowie

Na terenie położonym w głębi placu E. Bojanowskiego 8, z początkiem 2016 r. przekazanym przez parafię żabikowską Fundacji „Siewca”, ruszyła, zapowiadana od 2014 r., budowa

Burmistrz buduje aleję Jana Pawła II

Uroczyste, oficjalne uściśnięcie dłoni i przekazanie tablicy informacyjnej budowy al. Jana Pawła II miało miejsce we wtorek, 4 kwietnia, o godz. 9. Inwestorowi

Były salki katechetyczne, będzie szkoła katolicka – historia, wspomnienia, teraźniejszość

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza znów silną ręką trzymała ster władzy w Polsce. W szkole nastąpiły kolejne wielkie zmiany programowe. Przede wszystkim ze szkoły

Ponowny start

Z początkiem stycznia po raz kolejny wznowiono prace na placu budowy bloku przy ul. Wschodniej 19 w Nowym Centrum Lubonia. Inwestorem jest NCS-Bud.

Ulice skonsultowane

Konsultacje społeczne w sprawie budowy ulic Dojazdowej i Wiejskiej

 

Dla okręgu wyborczego nr 20

Szkoła Podstawowa nr 4, 16 stycznia, pełna salka, to mieszkańcy

Trzy podejścia?

W ostatnich dwóch latach rejon ul. Dąbrowskiego oraz jej skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Rzeczną był kilkakrotnie modernizowany i przerabiany. Najpierw w lutym