Start » Konkursy

Zielony Luboń

Szanowni Lubonianie, miłośnicy zieleni!

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Zielony Luboń”, który w tym roku, po raz pierwszy rozpatrywany

Kolędowanie z Golcami – rozwiązanie konkursu

W grudniowym wydaniu „Wieści Lubońskich” na str. 62 ukazał się konkurs, w którym do wygrania były dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert kolęd i pastorałek

Zgadnij, co to?

 

 

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy określić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie obiekt się znajduje.

Zgadnij, co to?

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy określić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie obiekt się znajduje. Odpowiedzi

Konkurs „FILMOWY przeWODNIK”

Komisariat Policji w Luboniu zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu  informacji  dot. konkursu pn. „FILMOWY przeWODNIK”. Głównym celem akcji jest propagowanie

Zgadnij, co to?

 

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy określić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie obiekt się znajduje. Odpowiedzi

Konkurs – Zielony Luboń

Zgadnij, co to?

Przeżyliśmy święta Zmartwychwstania Chrystusa. Zgadnij, gdzie znajduje się ten krzyż i na czym został zamocowany?

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych

Zgadnij, co to?

Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdjęcie przedstawiało fragment budynku po firmie „Intersmak” przy ul. Zielonej (widok od ul. Granicznej). Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę,

Zgadnij, co to?

Zgadnij, co to za obiekt i gdzie się znajduje?   fot. Jan Błaszczak

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i charakterystycznych miejsc w Luboniu.