Start » Ludzie / wywiady » Dlaczego Dariusz Szmyt nie będzie kandydował w następnych wyborach?

Dlaczego Dariusz Szmyt nie będzie kandydował w następnych wyborach?

Dlaczego Dariusz Szmyt nie będzie kandydował w następnych wyborach?
Wyświetlono 2 023 razy

Próbowaliśmy dociec powodów decyzji o niekandydowaniu w jesiennych wyborach samorządowych przez burmistrza Dariusza Szmyta. W długiej rozmowie podał nam kilka przyczyn. Na wstępie zaprzeczył pogłoskom, że głównym argumentem jest stan zdrowia.

Zdradził, że ta trudna decyzja dojrzewała od jesieni ubiegłego roku. Złożyły się na nią częściowo względy rodzinne oraz chęć spełnienia się w innych dziedzinach życia, co uznał za niemożliwe w warunkach stresu i braku czasu, wynikających z piastowania stanowiska włodarza miasta. Burmistrz jest zdania, że to, co mógł zrobić dla Lubonia, wykonał, i nadszedł czas, by jego obowiązki przejął kto inny. Jako najważniejsze ze zrealizowanych zamierzeń podaje doprowadzenie do pełnego skanalizowania Lubonia, czym jest realizowana obecnie przez Aquanet olbrzymia, jak na warunki Lubonia, inwestycja w Lasku. Za osobiste osiągnięcie Burmistrz uważa to, że przedsięwzięcie wykonywane jest z pieniędzy zewnętrznych.

Dariusz Szmyt nosi się z zamiarem powrotu do pracy zawodowej w banku PKO BP, gdzie był zatrudniony zanim został burmistrzem (przed 8 laty) i skąd na czas pracy w samorządzie został urlopowany. Przypomnijmy, że do 2006 r. był dyrektorem oddziału przy ul. Sikorskiego w Luboniu. Gdzie teraz trafi, sam nie wie. Chce jednak nadal działać w samorządzie w interesie Lubonia. Podjął decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu Poznańskiego. Nie bierze jednak pod uwagę startu z list dużych partii politycznych ani przyjęcia stanowiska we władzach wykonawczych powiatu. Prawdopodobnie wystartuje jako kandydat na radnego z ugrupowania „Niezależni do Powiatu”, skąd otrzymał już propozycję umieszczenia na 1. miejscu listy. Zamierza w powiecie zrealizować to, czego nie udało mu się wykonać jako burmistrzowi (m.in. nadanie statusu drogi powiatowej przynajmniej jednej ulicy). Dariusz Szmyt nie wyklucza też startu w przyszłorocznych wyborach do parlamentu. Także w tym przypadku bierze pod uwagę partie niszowe (prawicowe), a nie dominujące. Ma trudny wybór, ponieważ jeśli chodzi o kwestie religijne, uważa się za konserwatystę, natomiast w sferze gospodarczej jest bardziej liberałem. Dlatego żałuje, że nie powstał PO-PiS.

Nie ma zamiaru być radnym w Luboniu, co w sytuacji piastowanego dotąd stanowiska uważa za niekomfortowe. Nie planuje też zostać zastępcą Burmistrza Lubonia. Deklaruje jednak pomoc i doradztwo swoim następcom, niezależnie od tego, kto nim zostanie. Decyzja, którą podjął w marcu, o kwartał wcześniej niż jego poprzednik przed 8 laty, pozwoli mu, jak twierdzi, normalnie pracować do końca kadencji.

Burmistrz – kobieta

Podczas wywiadu zapytaliśmy też o powody rekomendacji Małgorzaty Machalskiej na swojego następcę, Burmistrz uważa ją za idealnego kandydata. Po pierwsze jest osobą z tego samego ugrupowania (Samorządowe Forum Obywatelskie), związaną z miastem i oddaną mu, co pozwala przewidywać, że będzie się o nie troszczyć podobnie jak on sam. Można na niej polegać. Wszystko, czego się dotąd podjęła, pracując w Radzie Miasta Luboń (RML), wykonywała, jego zdaniem, dobrze. Jako przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej, przez którą przechodzą wszystkie uchwały RML, i jako członek Komisji Komunalnej kandydatka ma, według Dariusza Szmyta, wystarczające doświadczenie samorządowe. Jest rozważna i mądra. Burmistrz ceni jej odwagę i prawniczą wiedzę zawodową. Uważa, że w trudnej sytuacji, w jakiej jest nasze miasto, burmistrzem musi być osoba rozsądna, dla której realizacja własnych planów nie będzie priorytetem. Twierdzi, że jako kobieta – istota wrażliwa i przedsiębiorcza – da sobie świetnie radę.

(S)

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Dariusz Szmyt nie będzie kandydował na burmistrza fot. Piotr P. Ruszkowski

Dariusz Szmyt nie będzie kandydował na burmistrza fot. Piotr P. Ruszkowski


Komentarze (1)

  1. Darek Skwarek pisze:

    No wielka szkoda, tyle Pan dobrych rzeczy zrobił dla miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *