Start » Co nowego » Darmowe porady prawne

Darmowe porady prawne

Wyświetlono 2 110 razy

Od stycznia zaczyna działać w Wielkopolsce 138 punktów udzielania bezpłatnych porad prawnych. W całym kraju będzie ich ponad 1,5 tysiąca. Pomoc w nich świadczą adwokaci i radcy prawni.

Punkty finansowane są z budżetu państwa. W województwie wielkopolskim wojewoda Zbigniew Hoffmann przekaże powiatom na ten cel w ciągu roku 8,5 mln zł.

Utworzenie punktów to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakłada ona stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Projekty i kampanie edukacyjne realizowane będą przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i samorządami zawodowymi. Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej na poziomie lokalnym ma umożliwić korzystanie z profesjonalnych usług prawnych osobom, których do tej pory nie było na to stać.

Darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym mogą otrzymać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby, którym przyznane zostały świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci i weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • wyjaśnieniu obowiązującego stanu prawnego, poinformowaniu o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym),
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez samorządy zawodowe. Zaplecze organizacyjne i techniczne zapewniają samorządy. Część punktów prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, wybrane w konkursach. Tam pomocą służyć także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych z co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Szczegółowe informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Mapa punktów udzielających pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/

grafika1

 

 

infografika_caly_system_1

 

 

infografika_caly_system_2


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *