Start » Wydarzenia » Finał konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”

Finał konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”

Finał konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”
Wyświetlono 1 735 razy

W sobotę, 22 marca w Bibliotece Miejskiej odbył się finał corocznego konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”. Jury powołane przez Oddziałową Komisję Ochrony Przyrody (KOP) PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach XI edycji przyznało nagrody i wyróżnienia

 Konkurs tradycyjnie ogłoszono dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miał na celu popularyzować ideę ochrony środowiska naturalnego i wiedzę o polskiej przyrodzie oraz promować jej piękno. Doskonalił też warsztat fotograficzny i popularyzował fotografię jako dziedzinę sztuki. Konkurs miał zasięg powiatowy i był objęty patronatem Starosty Poznańskiego – Jana Grabkowskiego oraz Burmistrza Miasta Luboń – Dariusza Szmyta. Patronat medialny sprawowały„Wieści Lubońskie”, a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) był partnerem konkursu. Należało przesłać zdjęcia nawiązujące do regulaminu i tematu. W tegorocznej edycji wzięło udział 74 uczniów z 17 szkół powiatu poznańskiego i 1 szkoła z powiatu średzkiego (SP 1, 2, 3 i 4 z Lubonia, SP z Dąbrowy i Kostrzyna Wlkp., SP 2 z Mosiny, SP 18 i 54 z Poznania, SP 2 z Puszczykowa, SP Suchy Las, SP Zaniemyśl, Gimnazja nr 1 i 2 z Lubonia, Gimnazjum nr 2 z Mosiny, Gimnazjum z Suchego Lasu, Technikum Architektury Krajobrazu z Poznania, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z Poznania, LO z Puszczykowa). Nadesłano 191 prac, w tym 184 zdjęcia oraz 7 albumów. 22 marca w „Galerii na Regale” Biblioteki Miejskiej ogłoszono wyniki, a laureatom wręczono nagrody. Zorganizowano też wystawę fotograficzną wybranych prac. Jury konkursu, w skład którego weszli: Angelika Kurtys i Cezary Biderman z Urzędu Miasta Luboń, Stefan Krukowski – fotograf, Paweł Nowaczyk – artysta plastyk, Jan Błaszczak – przewodniczący KOP i Maria Błaszczak – sekretarz KOP, przy wyborze zwycięzców kierowało się: zgodnością z tematem, oryginalnością, estetyką oraz poprawnością jakościową. Prace oceniano w dwóch kategoriach: „Fotografia” i „Album”. Nagrodzono 11 autorów:

– w kategorii „fotografia”: I miejsce – Maja Stachowiak (SP 54 Poznań, kl. III); II miejsce – Urszula Staszak (SP 18 Poznań, kl. V); III miejsce – Kalina Piskorska (Gim. nr 1 Luboń, kl. I), za zdjęcie „Życie po życiu”; I wyróżnienie – Zuzanna Rosocka (SP 2 Luboń, kl. IV), za cykl zdjęć: „Bliźniaki syjamskie”; II wyróżnienie – Mateusz Radom (SP 1 Luboń, kl. IV), za cykl zdjęć: „Grzyby nadrzewne”; III wyróżnienie – Kamil Gierach (SP 3 Luboń, kl. IV), za zdjęcie: „Zamarznięta choinka”; IV wyróżnienie – Dominika Knasiak (SP Kostrzyn Wlkp., kl. IV), za cykl zdjęć.

– kategoria „album”: I miejsce – Jagoda Nowacka (SP Kostrzyn Wlkp., kl. VI); II – Tomasz Kozak (Gim. 2 Mosina), za album: „Sikorką być…”; III – Agnieszka Sobczyńska (SP Kostrzyn Wlkp., kl. VI); wyróżnienie – Natalia Nowaczyk (SP Kostrzyn Wlkp., kl. VI).

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli m. in.: Burmistrz M. Luboń – Dariusz Szmyt, przedstawiciel Starosty Poznańskiego – radny powiatowy, wiceprezes Oddziału PTTK – Zbigniew Jankowski, przedstawiciel ZPKWW – Małgorzata Kołtowska z Turwi, radni Lubonia – Wanda Suleja-Kot, Małgorzata Machalska i Paweł Wolniewicz, prezes Oddziału PTTK Luboń – Eugeniusz Kowalski, nauczyciele i opiekunowie uczestników wraz z uczniami, liczni mieszkańcy miasta. Nagrody książkowe i drobne upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta Luboń, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego i Oddział PTTK Luboń. Wernisaż uświetniła Julia Piwowarska, uczennica SP 2, która wykonała na pianinie utwory znanych kompozytorów. Po jej świetnym koncercie Burmistrz i przedstawiciel ZPKWW wręczyli nagrody i dyplomy laureatom. Organizatorzy złożyli podziękowania nauczycielom i opiekunom uczniów biorących udział w konkursie, członkom jury za wkład pracy przy ocenie nadesłanych prac oraz Dyrektor BM – Elżbiecie Stefaniak – i pracownikom placówki za pomoc przy zorganizowaniu wystawy. Burmistrz i przedstawiciel ZPKWW przekazali im przygotowane adresy i drobne upominki książkowe. Dyrektor Biblioteki odczytała pismo Starosty Grabkowskiego, a radna Wanda Suleja-Kot – adres przewodniczącego RML – Marka Samulczyka – skierowany do organizatorów konkursu. Podziękowania złożył również Burmistrz.

Komisja Ochrony Przyrody zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu. Termin nadsyłania prac na kolejną, XII, mija 31 grudnia br. Wystawę fotografii można oglądać przez najbliższy miesiąc w Bibliotece Miejskiej w godzinach jej otwarcia, a później w holu Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

Maria i Jan Błaszczakowie

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

069   Laureaci XI edycji konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii” z burmistrzem Dariuszem Szmytem, radnym powiatowym Zbigniewem Jankowskim, przedstawicielem ZPKWW – Małgorzatą Kołtowską z Turwi, prezesem lubońskiego oddziału PTTK – Eugeniuszem Kowalskim, opiekunami oraz organizatorami konkursu – Marią i Janem Błaszczakami   fot. Paweł Wolniewicz

Laureaci XI edycji konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii” z burmistrzem Dariuszem Szmytem, radnym powiatowym Zbigniewem Jankowskim, przedstawicielem ZPKWW – Małgorzatą Kołtowską z Turwi, prezesem lubońskiego oddziału PTTK – Eugeniuszem Kowalskim, opiekunami oraz organizatorami konkursu – Marią i Janem Błaszczakami fot. Paweł Wolniewicz

Konkurs PTTK "Osobliwości przyrodnicze fotografii"- logo

Konkurs PTTK „Osobliwości przyrodnicze fotografii”- logo


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *