Start » Slider » Ikony Światowych Dni Młodzieży na Wzgórzu Papieskim

Ikony Światowych Dni Młodzieży na Wzgórzu Papieskim

Ikony Światowych Dni Młodzieży na Wzgórzu Papieskim
Wyświetlono 1 257 razy

W przeddzień wyniesienia na ołtarze Papieża-Polaka – 26 kwietnia – gościliśmy w Luboniu symbole Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które Jan Paweł II podarował młodym. Przed 30 laty (1984 r.), inicjując odbywające się cykliczne spotkania w różnych miejscach globu, następca św. Piotra przekazał im krzyż, prosząc, by ponieśli go na cały świat. W 2003 r. dołączyła do niego Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”, bo Papież chciał, by nikt pod krzyżem nie czuł się samotny.

Krzyż był już na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, skupiając przy sobie miliony ludzi. Zgodnie z intencją Jana Pawła II odwiedza nie tylko kościoły i klasztory, ale też rynki, szpitale, domy opieki i domy dziecka, więzienia oraz inne miejsca, w których ludzie odczuwają potrzebę zrzucenia ciężaru swojego cierpienia na Jezusa. Ostatnio (w 2013 r.), podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro ikony te towarzyszyły ok. 3 700 000 osobom.

W tegoroczną Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, na placu św. Piotra w Rzymie Brazylijczycy oddali symbole ŚDM Polakom – gospodarzom spotkania młodych w Krakowie. Papież Franciszek przekazał je Krajowemu Duszpasterstwu Młodzieży, które organizuje ich pielgrzymkę po Polsce. Tak zainicjowano duchowe przygotowania do ŚDM, które odbędą się 26-31 lipca w 2016 r. Do Rzymu pojechała po nie ponad 250-osobowa delegacja z Polski. Z każdej z 44 diecezji po 2-3 osoby, którym towarzyszyli biskupi, w tym metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz i bp Damian Muskus – koordynator Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z Poznania (pierwszego historycznego biskupstwa na ziemiach polskich), skąd 14 kwietnia rozpoczęła się wędrówka Krzyża po Polsce. Z diecezji poznańskiej symbole ŚDM trafią do kaliskiej, włocławskiej, warszawsko-praskiej i siedleckiej. Zaistnieją podczas spotkania młodych na Lednicy 6 i 7 czerwca. Potem przez pół roku będą pielgrzymowały m.in. po Białorusi, Litwie, Ukrainie, Rosji, Rumunii, Czechach i Słowacji. Do Polski wrócą w połowie grudnia i aż do maja 2016 r. będą odwiedzać wszystkie diecezje w kraju.

Z Poznania po odbiór symboli do Rzymu pojechała 110-osobowa delegacja Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej (DMAP), podzielona na 2 grupy. Byli w nich reprezentanci Lubonia: Anna Krudysz, Krzysztof Andrzejewski i Jakub Bielawski z parafii św. Jana Bosko oraz Amelia Szturo i Aleksander Konieczny (rzecznik DMAP – czytaj ………………..) z parafii św. Barbary. Wraz z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży – ks. Arkadiuszem Szadym – jedna z grup (30-osobowa) wyjechała do Rzymu już w środę, 9 kwietnia, wzięła udział w licznych spotkaniach oraz zwiedzała zabytki Wiecznego Miasta. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, na placu św. Piotra, na który Polaków wpuszczano tego dnia bez przeszkód, zajęła miejsca tuż przy ołtarzu, przy którym mszę św. odprawiał papież Franciszek. Po jej zakończeniu niektórym jej przedstawicielom udało się nawet uścisnąć dłoń Ojca Świętego. W odróżnieniu od drugiej, 80-osobowej grupy poznańskiej, w której był m.in. lubonianin Jakub Bielawski, ta mniej liczna delegacja już w niedzielę, wyjechała z Rzymu, by zdążyć w poniedziałek, 14 kwietnia na uroczyste powitanie symboli ŚDM w katedrze poznańskiej podczas mszy św. o godz. 19 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przypadającej w rocznicę Chrztu Polski. Krzyż i Ikona MB dotarły do Poznania wypożyczonym od firmy Volkswagen specjalnym samochodem Crafter przez Austrię i Niemcy. Tym samym pojazdem do Rzymu zawieziono wcześniej 3 zakupione ze środków DMAP kopie symboli (w skali 1:1), by po poświęceniu przez papieża, mogły pielgrzymować po parafiach, kiedy oryginały opuszczą naszą diecezję.

 

W najstarszej parafii

Adorację symboli ŚDM w Luboniu rozpoczęto od parafii św. Barbary, dokąd przed godz. 16 przybyły z poznańskiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Najpierw w procesji z dużym udziałem młodzieży siostry służebniczki wniosły Krzyż i Ikonę MB do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, gdzie od 1930 r. spoczywają doczesne szczątki patrona ich zgromadzenia, przy których w 1972 r. modlił się przyszły papież – wówczas kard. Karol Wojtyła.

Jan Paweł II dał młodym Krzyż jako znak miłości Chrystusa, ale też jako przypomnienie, że życie katolika łączy się z odpowiedzialnością, obowiązkami i wysiłkiem. Słuchając słów Papieża-Polaka, medytowano i śpiewano intonowane przez siostry pieśni. Obecna była delegacja Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II ze sztandarem szkoły.

Z sanktuarium młodzież klas III, która przystąpi niebawem do sakramentu bierzmowania, przeniosła symbole ŚDM do kościoła parafialnego. Tu o godz. 17 odnowiono przyrzeczenia Chrztu św. i odprawiono młodzieżową drogę krzyżową.

 

Wzgórze łączy

W miejscu, w którym przed 9 laty płakaliśmy po śmierci Jana Pawła II – na wzgórzu w parku Papieskim – lubonianie cieszyli się przypadającą następnego dnia kanonizacją naszego wielkiego rodaka. Tu pożegnano symbole ŚDM, które na Noc Miłosierdzia Bożego powędrowały do kościoła Dominikanów w Poznaniu. Od godz. 18, słuchając słów Jana Pawła II (m.in. przesłania do młodych o osobistym Westerplatte w życiu każdego z nich), zgromadzeni na wzgórzu śpiewali razem z zespołem Laury Stieler i adorowali ikony ŚDM. Po tym, jak tańcem i śpiewem odprowadzono symbole na specjalną platformę, która zwiozła je ze wzgórza, to najwyżej położone miejsce w Luboniu („pod niebem”) stało się enklawą radości na tle pogrążonego w ciszy przed niedzielną kanonizacją miasta. Skupienie modlitewne moderował organizator Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” oraz Poznańskich Zaduszek Jazzowych – Poldek Twardowski wraz z zespołem, do którego w trakcie występu dołączyli również niektórzy lubonianie. Na instrumentach towarzyszących grał przycupnięty z boku niegdysiejszy perkusista zespołu „Skaldowie”, dziś świecki rekolekcjonista Jan Budziaszek, który do improwizowanej, żarliwej modlitwy różańcowej pociągnął wszystkich obecnych. Spotkanie modlitewne w parku Papieskim, które zakończyło się już o zmierzchu, prowadził ze swadą proboszcz pobliskiego kościoła pod wezwaniem, wtedy jeszcze błogosławionego, dziś świętego Jana Pawła II – ks. Paweł Dąbrowski.

Tradycyjnie podczas „papieskich” uroczystości na wzgórzu przedstawiciele władz miasta (przewodniczący Rady Miasta Marek Samulczyk i zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk) złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą Ojcu Świętemu, a księża (z parafii św. Jana Bosko, św. Jana Pawła II i św. Maksymiliana Kolbego) udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.

Hanna Siatka

 

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyz SDM

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Rafał Wojtyniak

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

Krzyż ŚDM fot. Hanna Siatka

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Komentarze (1)

  1. コーチ pisze:

    This type of コーチ http://www.recordchina.co.jp/ are incredibly original! Bring in shine teeth whitening services for one’s dress…which means that eye-catching….that being said pleasant…tons of enhances!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *