Start » Ludzie / wywiady » Joanna Humerczyk — od narodzin do chwili obecnej

Joanna Humerczyk — od narodzin do chwili obecnej

Wyświetlono 2 064 razy

 

Humerczyk Joanna fPaulina Humerczyk 291_portal

fot. Paulina Humerczyk

 

Joanna Humerczyk jest lubonianką. Skończyła studia licencjackie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zawód: edytor-wydawca). Obecnie kontynuuje studia (stopień magisterski) na tym samym wydziale na kierunku: polonistyka w kontekstach kultury. Mając 18 lat została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji (2010-2013). Podczas ostatnich wyborów samorządowych (jesień 2014 r.), startując do Rady Powiatu Poznańskiego z KWW Niezależni dla Powiatu, pracowała jednocześnie w sztabie kandydatki na burmistrza Lubonia z KWW Forum Obywatelskie Luboń, Małgorzaty Machalskiej.

Urodziła się 7 stycznia 1992 r. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Jej hobby jest szekspirologia. Zarówno pracę licencjacką, jak i magisterską poświęciła twórczości tego angielskiego dramaturga. Interesuje się również teatrem i filmem. Będąc licealistką wygrała konkurs na scenariusz do filmu dokumentalnego, organizowany przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Wyreżyserowany przez nią film – „Kawiarniany gwar” o tematyce II wojny światowej – miał swoją premierę podczas 29. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”. Do realizowanego przez rok projektu zaprosiła grupę 35 rówieśników – znajomych ze szkoły i z Lubonia. Podczas Malta Festiwalu w 2010 r. brała udział w realizacji dokumentalnego filmu o tej właśnie imprezie. W ramach Malta Festiwal 2011 natomiast wraz z zespołem aktorskim „La Fura dels Baus” wystąpiła na Starym Rynku w Poznaniu oraz w spektaklu „TRAGÉDIE! Un poème…”. Ma na swoim koncie również kilka sukcesów poetyckich. Za pierwszy uznać należy zamieszczenie jej wiersza w warszawskim czasopiśmie literackim „Akcent” w 2007 r., kiedy była jeszcze gimnazjalistką. Kolejne sukcesy poetyckie wiązały się z publikacją w „Almanachu wierszy niegotowych” w 2011 r. Brała udział w „Nocy Nowych Głosów”, która odbyła się w maju 2011 r. Podczas imprezy zorganizowanej w ramach festiwalu „Poznań Poetów” jako jedna z wybranych „młodych poetów” czytała swoje wiersze. Joanna Humerczyk próbowała również swoich sił w organizowaniu akcji happeningowych, które przeprowadzała wraz z grupą USG. Performance tej grupy mogliśmy zobaczyć podczas manifestacji przeciwko dopalaczom w Luboniu, we wrześniu 2010 r. W 2010 i 2011 r. współpracowała z redakcją „Wieści Lubońskich”. W 2012 r. związała się z „Informatorem Miasta Luboń”.

Przez ostatnie lata jej aktywność wiązała się z życiem naukowym na Uniwersytecie – z pracą w kołach naukowych: Romantyków i interdyscyplinarnym (członek zarządu), organizowaniem wykładów i konferencji oraz udziałem w nich. Jest też organizatorem i celebrantem ślubów humanistycznych – świeckich ceremonii polegających na wyznaniu sobie miłości przez dwoje ludzi, którzy utożsamiają się z humanistycznym systemem wartości (najważniejszy jest człowiek – jego indywidualizm, emocje, niepowtarzalność i wyjątkowość; nie jest istotna płeć oraz orientacja seksualna małżonków, ani też ich stan cywilny). W Polsce ślubów tych udziela Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, organizacja należąca do światowego ruchu humanistycznego.

HS

 Burmistrz Małgorzata Machalska skorzystała z prawa posiadania pomocnika i zatrudniła 23-letnią Joannę Humerczyk na stanowisku asystenta, który będzie wyręczał panią włodarz miasta w obowiązkach natury technicznej. Młoda lubonianka jest nowym pracownikiem Urzędu od 19 stycznia br. Będzie asystowała burmistrz M. Machalskiej podczas spotkań i sporządzała z nich protokoły (notatki), informowała Radę Miasta o działaniach Burmistrza, gromadziła dla pracodawcy materiały na sesje RM i posiedzenia komisji Rady. Do jej zadań należy ponadto przygotowywanie wystąpień Burmistrza na różne uroczystości oraz pism, które nie dotyczą pracy wydziałów. Będzie się też zajmować organizacją wyjazdów służbowych Małgorzaty Machalskiej pod kątem opracowania trasy, informacji o miejscu, do którego udaje się pani Burmistrz oraz materiałów, z którymi przed wyjazdem powinna się zapoznać. Asystent podejmie też współpracę z działem Promocji Miasta w zakresie kontaktów z mediami. Będzie monitorować informacje o mieście w mediach oraz prowadzić bazę zdjęć. Wspólnie z działem promocji będzie działać w zakresie współpracy z innymi gminami, a także współorganizować imprezy miejskie. Jest odpowiedzialna za obsługę techniczno-biurową Lubońskiej Rady Seniorów i w tym samym zakresie, jako opiekun, wobec Młodzieżowej Rady Miasta. Z uwagi na to, że jest jeszcze studentką, choć burmistrz M. Machalska przyznaje, że pomoc przydałaby się jej przez cały dzień, w tej chwili Joanna pracuje w niepełnym wymiarze. Docelowo, po skończeniu studiów, zostanie zatrudniona na pełen etat.

Burmistrz może angażować asystentów i doradców na czas pełnienia przez siebie obowiązków (stanowisko związane z kadencją). W gminach liczących do 100 tysięcy dopuszcza się zatrudnienie do 5 osób. Doradcy i asystenci nie pochodzą z konkursu. W odróżnieniu od doradcy, asystent nie musi posiadać wykształcenia wyższego ani doświadczenia w pracy w samorządzie.

 

O Joannie Humerczyk pisaliśmy w WL m.in. w lutym 2010 r. („Przewodnicząca”, str. 25), w grudniu 2010 („Kawiarniany gwar”, str. 7) i we wrześniu 2011 r. („Galeria debiutów”, str. 30)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *