Start » Historia » Kalendarium lubońskie. Luty – okrągłe rocznice

Kalendarium lubońskie. Luty – okrągłe rocznice

Wyświetlono 1 149 razy

 

kalendarium

190 lat temu

Z uwagi na potrzeby dzieci z rodzin katolickich i ewangelickich 28 lutego 1825 r. w starej szkole przy ul. Krętej odbyło się spotkanie mieszkańców Lasku w sprawie decyzji, czy rozszerzyć istniejącą placówkę, czy budować nową. Wobec braku funduszy przyjęto wariant pierwszy.   (13, s. 76)

 

145 lat temu

3 lutego 1870 r. na walnym zebraniu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego (CTG) zarząd zażądał upoważnienia na realizację wzmożonych działań na rzecz utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej (im. Haliny). Głównymi punktami planu była budowa nowego sześcioraka dla czeladzi z folwarku żabikowskiego, przebudowa istniejącego ośmioraka na budynek akademicki i powołanie dyrektora szkoły.   (11, s. 142)

 

Od lutego do końca września 1870 r. trwały prace budowlane zgodnie z realizacją planu przyjętego na walnym zebraniu CTG 3.02.1970 r.   (11, s. 142)

 

140 lat temu

Dwudniowe walne zebranie Centralnego Towarzystwa Gospodarczego (24-25.02.1875 r.) z udziałem profesorów i asystentów Szkoły Haliny przyniosło kolejny szczyt rozwoju placówki.   (11, s. 156)

 

125 lat temu

W lutym 1890 r., z powodu starości i wielu chorób, ks. Promiński poprosił o zwolnienie z probostwa w Wirach (parafia dla lubonian). Ks. abp. Juliusz Diner nie wyraził jednak zgody z uwagi na brak dostatecznej liczby polskich księży.
(3, s. 55)

 

115 lat temu

1 lutego 1900 r., w odpowiedzi na petycję mieszkańców Lubonia z 28.10.1899 r. w sprawie budowy szkoły w tej wsi, w domu gminnym trzech urzędników Starostwa Poznań Zachód spotkało się z 17 obywatelami, by omówić problem szkolny. 2 lutego sołtys Andrzej Remlein spisał z Józefem Magdziakiem i jego żoną Anastazją z d. Tomczak wstępną umowę kupna działki pod szkołę z zaliczką100 marek. 22 lutego 1900 r. władze starostwa zatwierdziły ustalenia ze spotkania z 1 lutego pod warunkiem, że szkoła lubońska będzie jednoklasową filią placówki w Żabikowie dla 80 dzieci, a zaciągnięta na nią pożyczka nie przekroczy 3000 marek.   (13, s. 209 i 211)

 

1 lutego 1910 r., po miesięcznej dyskusji, mieszkańcy Lasku przekazali komisarzowi obwodowemu Lülsdorffowi rozwiązanie kwestii braku miejsca w szkole przy ul. Sobieskiego (dziś w tym miejscu jest przedszkole). Remedium miała być budowa szkoły dwuzibowej na zakupionej działce.   (13, s. 95)

 

Do lutego 1910 r. przywieziono z mosińskiej cegielni Perkiewicza 146 000 sztuk cegieł na budowę budynku IV szkoły wirowskiej przy ul. Łęczyckiej.   (13, s. 63)

 

95 lat temu

16 lutego 1920 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki „Dr Roman May, Chemiczna Fabryka, Towarzystwo Akcyjne” dyrektor Cyryl Ratajski poinformował członków o działaniach zmierzających do nabycia konkurencyjnej niemieckiej fabryki Milcha w Luboniu (Chemische Fabric Milch-Aktion Geselschaft) za 12 mln marek polskich i o zamiarze utworzenia osobnej fabryki superfosfatów R. Maya we Włocławku.
(6, s. 41-43)

 

80 lat temu

2 lutego 1935 r. odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Weteranów byłej Armii Polskiej we Francji – placówki Poznań-Żabikowo.   (17, s. 94)

 

75 lat temu

Około lutego 1940 r. Żabikowo przemianowano na Poggenburg.   (13, s. 282)

 

70 lat temu

Z początku lutego 1945 r. pochodzi zdjęcie, przedstawiające panoramę hitlerowskiego obozu żabikowskiego tuż po jego likwidacji.
(„WL” 01-2003, s. 22)

 

3 lutego 1945 r. w wieku 22 lat zmarł postrzelony przez Niemców Ludwik Mizerka.   (13, s. 154)

 

10 lutego 1945 r. kierownikiem Szkoły nr 1 został Józef Neubauer. Był nim do 1 lutego 1946 r.   (13, s. 278)

 

Około 10 lutego 1945 r. wojska radzieckie weszły do Żabikowa. W sali Szukały (późniejsza restauracja „Zachęta”, dziś budynek z apteką, sklepem mięsnym i firmą hafciarską przy placu E. Bojanowskiego) wyświetlono film o Katyniu produkcji radzieckiej.   (17, s. 78)

 

12 lutego 1945 r. nad III budynkiem szkoły w Lasku ul. Sobieskiego (dziś mieszkania komunalne) powiewała przedwojenna polska flaga przechowywana przez woźną Lehmanową. 14 lutego rozpoczęły się zapisy do szkoły (prowadził je Ludwik Dymkowski, późniejszy nauczyciel) i tworzenie klas. Do szkoły w Lasku, po zgłoszeniu się do dyspozycji powstającego kuratorium szkolnego w Poznaniu, skierowano Mieczysława Śliwińskiego (kierownik placówki). 26 lutego, po pięciu latach i sześciu miesiącach przerwy rozpoczęły się zajęcia szkolne.
(13, s. 107, 108)

 

Po wyzwoleniu 13 lutego 1945 r. Antoni Swiniarski otrzymał nominację na tymczasowego kierownika Chemicznych Fabryk „Dr R. May” SA pod zarządem państwowym. 11 sierpnia 1945 r. został dyrektorem.   (6, s. 89)

 

14 lutego 1945 r. Czesław Drajerczak (włodarz) wysłał do samorzutnie odbywającego się zgromadzenia przedstawicieli Uniwersytetu Poznańskiego meldunek nt. stanu folwarku żabikowskiego. Folwark, który mocno nie ucierpiał, został zajęły przez oddział Armii Czerwonej, w domu włodarza wojsko urządziło sobie szpital, silniej uszkodzone były dwa budynki akademickie.   (11, s. 191)

 

W nocy 14 lutego 1945 r. jedna z grup żołnierzy niemieckich (16 osób), uciekająca z oblężonego fortu starołęckiego, przeprawiła się na brzeg luboński.   (11, s. 191)

 

14 lutego 1945 r. rozpoczęła swoją powojenną działalność szkoła w Fabianowie.   („WL” 08-2003, s. 18)

 

15 lutego 1945 r. w szkole w Luboniu (SP 3) odbyło się pierwsze powojenne zebranie nauczycieli.   (13, s. 236)

 

W godzinach popołudniowych 20 lutego 1945 r. polscy żołnierze w sile batalionu (35. pułk piechoty wchodzący w skład 7 DP) wkroczyły ponownie ulicą Kościuszki do Żabikowa.   (11, s. 99)

 

28 lutego 1945 r. otwarto Szkołę nr 1 w Żabikowie Kolonii (245 dzieci) i Szkołę nr 3 w Luboniu (ok. 100 dzieci).   (13, s. 180)

 

W lutym 1945 r. organizujące się szkoły w Żabikowie Kolonii, Luboniu, Lasku i Poznaniu-Zatorze (Kopanina) zabrały wszystkie ławy i tablice szkolne, nie pozostawiając żadnych sprzętów w zniszczonej Szkole nr 2. Nie chciały później zwrócić zabranych przedmiotów.   (13, s. 180)

 

65 lat temu

Z 4 lutego 1950 r. pochodzi ustawa o dokonaniu zmian podziału administracyjnego Państwa, na podstawie której w poczet miast powołano gromadę Luboń.   („WL” 05-2004, s. 3)

 

20 lutego 1950 r. święcenia kapłańskie przyjął nieżyjący dziś ks. kan. Stefan Patryas – proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w latach 1974-1997).   (3, s. 220)

 

22 lutego 1950 r., na skutek przymusu władz, ks. abp Walenty Dymek wydał dekret rozwiązujący wszystkie stowarzyszenia parafialne. Z kościoła pw. św. Jana Bosko trzeba było usunąć sztandary z ich nazwami lub nazwy zaszyto.   (3, s. 199)

 

W lutym 1950 r. w kiosku przed kościołem św. Jana Bosko sprzedawano Nowy Testament oraz „Głos Katolicki’ w liczbie do 500 egzemplarzy tygodniowo.   (3, s. 186)

 

40 lat temu

15 lutego 1975 r. SP 4, nosząca od 1965 r. imię komunistki Małgorzaty Fornalskiej, otrzymała sztandar. Podczas uroczystości był obecny I sekretarz KP PZPR (Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej) Józef Cichowlas.   (8; 13, s. 123)

 

35 lat temu

28 lutego 1980 r. podczas akademii z okazji 34. rocznicy powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) relację z działalności ORMO zdał kpt. Jerzy Olejniczak, list Ministra Spraw Wewnętrznych odczytał por. Jan Kochański, przemówienie wygłosił I Sekretarz KM PZPR Jan Mielcarek. Obecni byli: Jacek Włodarczak, Lechosław Popielarski, st. sierż. Lechosław Ławniczak, Andrzej Kwiatkowski.   (15)

 

30 lat temu

2 lutego 1985 r. w Gorzowie Wielkopolskim zmarł powojenny wójt Żabikowa (1945-1947) Leon Lipiński.   (13, s. 179)

 

25 lat temu

27 lutego 1990 r. w Klubie Rolnika przy ul. Sobieskiego 97 (dziś Ośrodek Kultury) odbyło się walne zebranie członków Kółka Rolniczego.   („Przegląd Luboński” nr 4)

 

28 lutego 1990 r. powstała komisja doradcza w sprawie zagospodarowania budynku po PZPR przy ul. Okrzei 65.   („Przegląd Luboński” nr 3)

 

20 lat temu

20 lutego 1995 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” powstałe na potrzeby wydawania Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskich” po tym, jak władze miasta chciały przejąć kontrolę nad gazetą (poprzedni wydawca – Biblioteka Miejska).   („WL” 12-2004, „Wademekum lubońskie” cz. 10, s. 40)

 

W lutym 1995 r., na polecenie władz miasta zdjęto ozdobną, kamienną tablicę znajdującą się przy stodole byłego folwarku żabikowskiego. Miała być przekazana do Sali Historycznej Lubonia przy ul. Sobieskiego. Niestety, po zdjęciu z muru została zabrana przez nieuczciwego kolekcjonera.   (11, s. 132)

 

15 lat temu

19 lutego 2000 r., podczas obchodów 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Stefana Patryasa, w kościele pw. św. Jana Bosko odsłonięto tablicę z nazwiskami duszpasterzy tej parafii, ufundowaną przez parafian i bratanicę pierwszego proboszcza – ks. Stanisława Streicha. Inicjatorem był Stanisław Malepszak, tablicę poświęcił były proboszcz ks. kan. Stefan Patryas.   („WL” 03-2000, s. 20)

 

10 lat temu

13 lutego 2005 r. ukonstytuowała się Rada Duszpasterska w parafii pw. św. Barbary (członkowie złożyli uroczyste przyrzeczenie).
(„WL” 03-2005, s. 28)

 

26 lutego 2005 r. poświęcono siedzibę Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” w pensjonacie „Willa Montana” przy ul. Poniatowskiego.   („WL” 03-2005, s. 17)

 

5 lat temu

27 lutego 2010 r., w 72. rocznicę śmierci ks. St. Streicha, w kościele pw. św. Jana Bosko odsłonięto i poświęcono Pomnik Wolnych Polaków.   („WL” 03-2010, s. 4)

 

W lutym 2010 r. Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli rozpoczęło funkcjonowanie w suterenie bloku przy ul. Sikorskiego 5, udostępnionej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lubonianka”. Przedtem działało w Taniej Jadłodajni, w domu parafialnym kościoła pw. św. Jana Bosko przy ul. Jagiełły.   („WL” 02-2010, s. 8)

 

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka Zawartości Czasopism)

 

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje prosimy o uzupełnianie naszego kalendarium i przesyłanie informacji: telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *