Start » Ludzie / wywiady » Kandydatka na burmistrza – Małgorzata Machalska

Kandydatka na burmistrza – Małgorzata Machalska

Wyświetlono 1 334 razy

Po ogłoszeniu przeze mnie decyzji o kandydowaniu na Burmistrza Lubonia, kilkakrotnie byłam pytana o najbliższy mi model pracy włodarza miasta.

Bez wahania mogę powiedzieć, że jest to otwartość. Rozumiana wielorako – w szczególności jako wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców. Analiza tych opinii powinna być istotnym elementem wpływającym na decyzje podejmowane w interesie ogółu. Ponadto, otwartość na udział mieszkańców, organizacji pozarządowych w sprawowaniu władzy, tj. wykorzystywanie narzędzi umożliwiających współdziałanie tych podmiotów w samorządzie lokalnym. To konsultacje z mieszkańcami, dyskusje z członkami stowarzyszeń i innych grup społecznych powinny decydować o priorytetach w wydawaniu miejskich pieniędzy.

Otwartość jako styl działania stosuję na co dzień w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Pracę prawnika zawsze zaczynam od starannej oceny potrzeb i oczekiwań moich klientów.

Cztery lata pracy w Radzie Miasta potwierdziły moją ocenę, że zarządzanie Luboniem jest trudne ze względu na wiele aspektów funkcjonowania takiego organizmu. W tym z uwagi na, nieodróżniające nas od innych gmin, trudności budżetowe, niedostosowany do potrzeb mieszkańców stan infrastruktury miejskiej, czy też niewypracowaną do tej pory umiejętność ponadpolitycznego współdziałania na rzecz miasta.

Dlatego doceniam wagę korzystania z mądrości zbiorowej. Zdaję sobie sprawę z tego, i myślę, że każdy specjalista w swojej dziedzinie potwierdzi moją opinię, że nie sposób znać się dobrze na wszystkich rzeczach. Stąd, mottem moich działań chciałabym uczynić zasłyszane stwierdzenie, że burmistrz jest mądry mądrością swoich mieszkańców.

Praca w Radzie Miasta daje mi satysfakcję z możliwości wprowadzania zmian, choćby małymi krokami. Na bazie tych doświadczeń wiem, że chcę mieć większy wpływ na zmianę naszego Miasta.

Mieszkając w Luboniu od urodzenia, analizując dokonania aktualnej i wcześniejszych władz miasta, mam swoje przemyślenia na temat potrzeb mieszkańców i możliwości ich realizacji. Nie pokusiłabym się jednak o stwierdzenie, że moja wiedza jest kompletna i wystarczająca.

Nie chcę być jedynie urzędnikiem zza biurka, lecz prawdziwym gospodarzem, służącym wiedzą, czasem, zaangażowaniem, słuchającym mieszkańców. Jednak moja otwartość nie wystarczy, jeżeli nie spotka się z odzewem aktywnych, posiadających wiedzę osób.

Dlatego proszę o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących miasta na specjalnie utworzony w tym celu adres: pomyslnalubon@gmail.com.

Nie mogę obiecać, że wybuduję wszystkie brakujące odcinki dróg, a zarazem zbuduję basen. Każdy kto coś takiego obieca, będzie okłamywał wyborców. Mogę jednak zapewnić o gotowości służby na rzecz naszego miasta i obiecać, że będę wiernie słuchać lubonian.

Moja wizja to miasto dumnych mieszkańców i wielu możliwości, które umiejętnie trzeba wykorzystać, przede wszystkim przy Państwa pomocy.

Małgorzata Machalska

kandydat na burmistrza Lubonia

radna Samorządowego Forum Obywatelskiego

Kandydat na burmistrza - Małgorzata Machalska

Kandydat na burmistrza – Małgorzata Machalska

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *