Start » Kroniki służb » Kronika Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej

Wyświetlono 921 razy

Strażnicy miejscy wykonali w marcu 902 różnych interwencji. 26 dotyczyło potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W związku z tym prowadziliśmy również kontrolę nieruchomości, gdzie, według informacji WSK-GO Urzędu Miasta, brak deklaracji na wywóz nieczystości lub występują zaległości w opłatach związanych z ich usuwaniem. Niestety, nieco cieplejsza aura sprawiła, iż w miejscach publicznych wzrosła liczba osób spożywających alkohol. W 5 przypadkach, osoby popełniające wykroczenie wobec „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” ukaraliśmy mandatami karnymi w wysokości 100 zł każdy. 94 razy podstawą do naszej interwencji było nieprzestrzeganie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń”. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że Regulamin, choć dopuszcza w marcu i kwietniu spalanie tzw. suszu ogrodowego, to jednak czynność ta nie może stanowić uciążliwości dla osób mieszkających w sąsiedztwie. W 112 przypadkach podstawą do podjęcia działań przez strażników było naruszenie przepisów ruchu drogowego dotyczących postoju i zatrzymania. Naruszenie art.144 &1 i art.145 Kodeksu Wykroczeń, które dotyczą niszczenia lub uszkodzenia trawnika lub zieleńca albo zanieczyszczenia drogi, stało się podstawą do podjęcia przez strażników 43 interwencji. Pięć interwencji dotyczyło natomiast pojazdów mechanicznych, których stan techniczny sugerował, iż są nieużywane, a znajdują się na terenach publicznych i nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy wraz z jego pracownikami 25 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto dokonaliśmy 2 konwoje wartości pieniężnych oraz 25 konwojów dokumentów. 1 marca wystawiliśmy poczet sztandarowy podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się na terenie Obozu Karno-Śledczego.

Straż Miejska


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *