Start » Kroniki służb » Kronika SM – listopad 2014

Kronika SM – listopad 2014

Wyświetlono 548 razy

W dniach 1 i 2 listopada strażnicy miejscy, wzorem lat minionych, uczestniczyli w akcji „Znicz”. Pilnowaliśmy ładu, porządku i bezpieczeństwa w obrębie lubońskich cmentarzy. 11 listopada uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu trasy 4. Lubońskiego Biegu Niepodległości. W godzinach wieczornych tego dnia wystawiliśmy poczet sztandarowy na uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości na placu E. Bojanowskiego oraz w kościele pw. św. Barbary. W dniu wyborów samorządowych (16.11) strażnicy pomagali dostarczyć materiały wyborcze do lokali, po zakończeniu głosowania przewozili je do Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie do Wojewódzkiego Biura Wyborczego. Pełniliśmy również dyżur przez cały czas trwania głosowania. Ze względu na warunki atmosferyczne, a więc znaczny spadek temperatur, rozpoczęliśmy kontrolę miejsc, gdzie potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne. W sumie w listopadzie wykonaliśmy 637 różnych interwencji. Przeprowadziliśmy 102 kontrole, które dotyczyły dokonania obowiązkowego przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz złożenia deklaracji wywozu nieczystości stałych. Interwencji, których podstawą był „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń” odnotowaliśmy 188. Co prawda, spadła liczba działań związanych z naruszeniem zapisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, było ich tylko 16, ale niestety w dwóch przypadkach zakończyły się one przewiezieniem osoby w stanie zagrażającym jej życiu do Izby Wytrzeźwień. Interwencji związanych ze zwierzętami było w listopadzie 30. Ponadto strażnicy miejscy dokonali 28 konwojów wartości pieniężnych i dokumentów. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowaliśmy 3 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 4 patrole szkolne, a z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 20 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji.

SM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *