Start » Co nowego » Mieszkańcy pytają – UML odpowiada

Mieszkańcy pytają – UML odpowiada

Wyświetlono 1 584 razy
UML_list

.

Maria B.: Po tym, jak Luboń oddał komunikację autobusową w ręce ZTM-u w Poznaniu, pogorszył się komfort jazdy, kursy są niepunktualne, wzrosły ceny biletów. Władze miasta praktycznie nie mają kontroli nad funkcjonowaniem tej ważnej dziedziny życia wielu lubonian, którzy dojeżdżają do pracy i szkół. Dowodem na to jest odsyłanie przez Translub pasażerów ze skargami do ZTM-u. W ostatnich „Wieściach” władze same kierują nas tam z problemami komunikacyjnymi („WL” 05-2015, str. 36). Kiedyś mogliśmy liczyć na rozkłady jazdy produkowane przez „Wieści Lubońskie”, teraz ZTM w takim tempie zmienia kursy autobusów, że informatory „WL” po krótkim czasie stają się nieaktualne, a my musimy śledzić zmiany bezpośrednio na przystankach (nie każdy potrafi to zrobić w Internecie). Czy władza, która z pewnością nie jeździ komunikacją miejską, nie odpuściła przypadkiem problemów rzeszy ludzi starszych, uczniów, studentów i innych niezmotoryzowanych mieszkańców? Kiedy Burmistrz Lubonia jako pełnoprawny partner układu aglomeracyjnego upomni się o nas?

Odp.: Rzeczywiście od 2010 r. obowiązki związane z organizacją transportu miejskiego na terenie Lubonia zostały przekazane Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu. Nieprawdą jest jednak, że wiąże się to z podniesieniem cen biletów oraz pogorszeniem komfortu jazdy autobusami kursującymi na terenie Lubonia. Przekazanie na rzecz ZTM zadań związanych z transportem publicznym nie oznacza, że pozostają one poza kontrolą Urzędu Miasta. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi ze współpracy z ZTM jest obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji. Mniejsze koszty dotyczą budżetu miasta, ale przede wszystkim nas, mieszkańców. Przecież każdy z nas może podróżować do Poznania, Komornik, Puszczykowo czy do Mosiny nie z dwoma, trzema, lecz z jednym biletem. Od niedawna można podróżować jeszcze taniej z kartą PEKA. Zależy nam na tym, by coraz więcej osób z niej korzystało. Dlatego w ubiegłym jak i w bieżącym roku uruchamiamy mobilne punkty informacji PEKA. Wspomniane przez Panią opóźnienia na wybranych kursach nie są zjawiskiem powszechnym i związane są z prowadzonymi na terenie Poznania pracami, m.in. przy modernizacji linii E-59 Poznań – Wrocław. W celu zniwelowania opóźnień na wniosek Urzędu Miasta został zmieniony przebieg linii 614 oraz 701 co spowodowało znacznie zmniejszenie opóźnień na tych liniach. Pragnę Panią zapewnić, że Miasto, ZTM oraz spółka PT Translub Sp. z o.o. dokładają wszelkich starań, aby jakość usług transportowych na terenie Lubonia była jak najwyższa. Przykładem takich działań jest choćby możliwość zgłaszania usterek w wyposażeniu przystanków czy też zainwestowanie w nowe wiaty przystankowe z podstawowym systemem informacji pasażerskiej, czy też modernizacja kolejnych zatok autobusowych. Nadmienię, że jestem klientem naszej spółki, z której usług korzystam najczęściej na linii 603.   (oprac. zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk)

 

Stanisław W.: Kiedy jesteśmy poważnie chorzy i wzywamy pogotowie ratunkowe, ono zawozi nas do szpitala HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 w Poznaniu. Tymczasem wielu z nas wolałoby trafić do szpitala w Puszczykowie-Niwce. Czy Pani Burmistrz – gospodarz miasta – nie mogłaby wpłynąć na zmianę umowy Pogotowia Ratunkowego z jedną tylko placówką i umożliwić mieszkańcom Lubonia korzystanie z należnego nam prawa wyboru szpitala, w którym chcemy się leczyć?

Odp.: To, do jakiego szpitala dowożeni są pacjenci karetką Pogotowia Ratunkowego w Luboniu w stanach zagrożenia życia czy zdrowia, nie wynika z umowy zawieranej przez stację pogotowia ratunkowego z danym szpitalem, na której treść można byłoby wpływać. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym pogotowie transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Każdorazowo decyzja podejmowana jest w oparciu o ustalany i na bieżąco aktualizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego wojewódzki plan działania systemu ratownictwa medycznego. Ustala on rejon danego szpitala, przy uwzględnieniu minimalnego czasu dojazdu, potencjału i właściwego zabezpieczenia diagnostycznego i sprzętowego danego szpitala. Zgodnie z rejonizacją mieszkańcy Lubonia zawożeni są przez pogotowie do Szpitala HCP. Ponadto, każdorazowo dyspozytor pogotowia dokonuje wyboru danego szpitala, mając aktualną wiedzę na temat dostępności personelu, sprzętu i łóżek. Należy podkreślić, że pacjenci mają prawo wyboru szpitala, w których chcą się leczyć w przypadku planowanych zabiegów i operacji.   (oprac. Romualda Suchowiak)

 

Marian W.: W ostatnich „Wieściach Lubońskich” przeczytałem, że państwo Strączkowscy wydzierżawili miastu skwer u zbiegu ulic Żabikowska-Migalli-Długa, zwany „Sąsiedzkie Tulipany”. Jaki teren wydzierżawiono miastu, czy tylko skwer, czy również drogi (proszę podać wielkość)? Dlaczego miasto nie wykupiło tego gruntu, który jest otoczony ulicami i pełni funkcję zieleni miejskiej? Ile wynosi dzierżawa, a ile kosztowałoby przejęcie gruntu?

Odp.: Miasto Luboń dzierżawi od osoby prywatnej skwer przy zbiegu ulic Żabikowskiej i Migalli o pow. 627 m2. Całkowity koszt najmu na rok wynosi 1500 zł, zaś cena wykupu gruntu przeznaczonego na zieleń to ok. 100 zł za m2. Tym samym wykup gruntu to koszt około 62 700 zł. Koszty obecnej dzierżawy są niewspółmiernie niskie do kosztów wykupu gruntu. Drogi wokół skweru są własnością Miasta Luboń.   (oprac. Andrzej Mizerka)

 

Eugenia W.: Kto odpowiada za ustawiony zbyt nisko znak drogowy i od kogo żądać odszkodowania za uraz głowy spowodowany kontaktem z wadliwie zamontowaną metalową tablicą?

Odp.: Za wszelkie oznakowanie na drogach gminnych odpowiedzialny jest ich zarządca, w więc Urząd Miasta. Wszelkie wnioski związane z odszkodowaniami proszę kierować do Wydziału Spraw Komunalnych z podaniem dokładnej lokalizacji przedmiotowego znaku.   (oprac. Mateusz Olejniczak)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *