Start » Co nowego » Nowy termin przyjmowania wniosków

Nowy termin przyjmowania wniosków

Wyświetlono 845 razy

Szanowni Państwo, w marcu informowaliśmy, że wcześniej ustalony termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dotację do wymiany źródeł ciepła (23 marca 2020 r.), zostaje odwołany ze względu na zagrożenie koronawirusem. Obecnie został ustalony nowy termin ich przyjmowania, mianowicie 19 czerwca (piątek) od godz. 7:30 w kancelarii Urzędu Miasta na pl. E. Bojanowskiego 2. Ze względu na szczególny czas – zagrożenie koronawirusem – wprowadzono następujące zmiany w sposobie składania wniosków o przyznanie tej dotacji. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów, wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w zaklejonych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem. Wnioski w odróżnieniu od lat ubiegłych nie będą sprawdzane na miejscu, a w przypadku konieczności ich uzupełnienia, wnioskodawcy będą informowani telefonicznie. Do wniosku dodatkowo należy dołączyć dokumentację fotograficzną dotychczasowego źródła ciepła  (zdjęcie starego, likwidowanego pieca na paliwo stałe).

W celu zachowania bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami składającymi wnioski, uprzejmie informujemy, iż osoby przyjmowane będą pojedynczo w Kancelarii Ogólnej lubońskiego magistratu.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki przyjmowania wniosków pozostają bez zmian. Zasady przyjmowania wniosków określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Luboń z 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. Ponadto wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu, natomiast wnioski złożone przez platformę e-puap rozpatrywane będą tak, jak złożone na koniec danego dnia roboczego. Jedna osoba może dokonać jednorazowo zgłoszenie w Urzędzie tylko jednego wniosku o dotację. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z uchwałą Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. (w § 2 ust. 2 pkt 4 Uchwały oraz w Załączniku Nr 1 w części Załączniki do wniosku – pkt 4 – wykreślono).

Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne jest podanie nr telefonu kontaktowego. Wniosek należy podpisać.

Więcej informacji na stronie: www.lubon.pl w zakładce Dofinansowania do wymiany pieców. Nabór wniosków: http://lubon.pl/contents/content/191/2749

Dodatkowo informacji w sprawie udziela:

Joanna Cichoń – inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 697 630 648, e-mail: joanna.cichon@umlubon.pl

Joanna Cichoń i Paweł Antoni Wolniewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *