Start » Co nowego » Obywatele inwentaryzują

Obywatele inwentaryzują

Wyświetlono 1 324 razy
Ciąg pawilonów przy ul. Powstańców Wlkp., o różnych bryłach i kolorach. W głębi, za przystankiem autobusowym, na wysokości wjazdu na teren kolejnych sklepów, a potem w kierunku NCL – przestrzenna reklama wielkogabarytowa, „wrośnięta” w chodnik i w krajobraz   fot. Hanna Siatka

Ciąg pawilonów przy ul. Powstańców Wlkp., o różnych bryłach i kolorach. W głębi, za przystankiem autobusowym, na wysokości wjazdu na teren kolejnych sklepów, a potem w kierunku NCL – przestrzenna reklama wielkogabarytowa, „wrośnięta” w chodnik i w krajobraz fot. Hanna Siatka

W maju na str. 15 opublikowaliśmy obszerny artykuł („Nie do ruszenia?”) na temat świetlnego billboardu usytuowanego na narożniku głównych ulic w Luboniu – Żabikowskiej i Powstańców Wielkopolskich. Materiał o tej nielegalnie stojącej reklamie (wbrew zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) powstał w oparciu o sygnały od mieszkańców. Po jego publikacji do redakcji napłynęły informacje na temat kolejnych nośników reklamowych, które postawiono, niewiele sobie robiąc z lokalnego prawa.

W chodniku
Pierwszy „wyrasta” wprost z chodnika ul. Powstańców Wlkp. nieopodal opisywanego billboardu, przy wjeździe na położony w głębi teren pawilonów handlowych, ustawionych wzdłuż nieformalnego dojazdu do Ryneczku i Nowego Centrum Lubonia. Reklama jest przestrzenna, złożona z 8 gwiaździście połączonych plansz wielkości ok. 1,2 x 2,5 m, nad którymi ze środka konstrukcji wystają kolejne, spojone krawędziami 4 mniejsze tablice. Konstrukcja o wysokości ponad 5 m, stojąca tu od dawna, jest osadzona w podłożu na metalowej, wspartej na trójnogu rurze. Obszar, na którym znajduje się nośnik, wpisany w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Teren usług i handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich i Żabikowskiej”, obejmuje teren zabudowy usługowej (UC) – Intermarchè – wraz z przyległymi doń drogami: Paderewskiego (KDD – droga dojazdowa) oraz Żabikowską i Powstańców Wlkp. (KDZ – drogi zbiorcze). Uchwała ta dopuszcza lokalizację nośników reklamowych jedynie na terenie hipermarketu. Nie zabrania wprawdzie wprost montowania ich w innych miejscach, ale czyż usytuowanie dużej konstrukcji niemal po środku chodnika samo w sobie nie jest niedopuszczalne?

Samobój?

Czy 4-metrowej wysokości poster, wystający z bruku przy Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jest przykładem lekceważenia prawa lokalnego przez władze, które je uchwaliły? Uwagę na tę wolnostojącą reklamę zwrócili nam m.in. goście imprezy zorganizowanej przez miasto z okazji 25-lecia samorządu w sąsiednim Gimnazjum nr 2. Niebieska, dwustronna tablica z logo LOSiR-u, o wymiarach ok. 1 x 3 m, stojąca na metalowej konstrukcji przy wejściu na teren miejskiej spółki, jednym przeszkadza, uchwałodawcy nie. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Żabikowo Centrum-Południe” znajdujemy zapis: § 5 W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, pkt 11 zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, ppkt a). w tym wolnostojących reklam.

HS

Wyrastająca z chodnika ul. Powstańców Wlkp., nieestetyczna, wolnostojąca reklama, złożona z plansz o różnej treści. Czy ktoś sprawdził, czy ta ciężka konstrukcja nie zagraża bezpieczeństwu przechodniów i pojazdom? W głębi – ul. Żabikowska z budynkiem administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”   fot. Hanna Siatka

Wyrastająca z chodnika ul. Powstańców Wlkp., nieestetyczna, wolnostojąca reklama, złożona z plansz o różnej treści. Czy ktoś sprawdził, czy ta ciężka konstrukcja nie zagraża bezpieczeństwu przechodniów i pojazdom? W głębi – ul. Żabikowska z budynkiem administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” fot. Hanna Siatka


Komentarze (1)

  1. Maria pisze:

    Te reklamy szpecą już i tak nie najładniejsze miasto. Czas zrobić porządek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *