Start » Polityka / samorząd » Oświadczenia majątkowe radnych i burmistrzów

Oświadczenia majątkowe radnych i burmistrzów

Wyświetlono 3 722 razy

Komedia czyli radni i burmistrzowie wypełniają oświadczenia majątkowe

Luboń ma najstarszego Burmistrza na świecie, a jedna z radnych zdołała w ciągu roku zaoszczędzić niemal dwukrotnie więcej niż zarobiła. Po dokonaniu przeglądu oświadczeń majątkowych radnych z Lubonia znaleźliśmy w nich zdumiewające błędy, które dotyczą braku lub błędnie wpisanego miejsca zatrudnienia i stanowiska w pracy, braku podpisów, niewykazania wszystkich dochodów oraz ich źródeł, a nawet wpisania błędnej daty urodzenia!

Corocznie składane oświadczenia majątkowe są pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed korupcją wśród osób zajmujących publiczne stanowiska. I właśnie dlatego oświadczenia majątkowe muszą co roku składać: radni miasta i powiatu, burmistrz i jego zastępcy, sekretarz miasta, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające spółkami miejskimi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Oświadczenia te podlegają ściśle określonej analizie, dlatego prawidłowe ich wypełnienie jest niezwykle istotne, a brak uchybień i nieprawidłowości chroni przed poniesieniem przewidzianych prawem sankcji. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przyjrzeliśmy się oświadczeniom radnych miejskich i powiatowych oraz burmistrzów, czyli osób, które prawdopodobnie będą kandydować również w listopadowych wyborach.

Najstarszy człowiek świata!

Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Dariusza Szmyta, pełniącego funkcję Burmistrza Lubonia przez dwie kadencje od 2006 r. Jako datę swoich urodzin wpisał: 16 stycznia 1057 r., zatem ma już 957 lat! Co ciekawe, takie dane znalazły się również w poprzednich oświadczeniach złożonych w latach 2010-2013.  Czytaj więcej>>

2+2 nie równa się 4

Małgorzata Machalska swoje dochody w całym minionym roku osiągnęła w wysokości 46,5 tys. zł (razem z dietą radnej), a swoje oszczędności zdołała powiększyć o 80 tysięcy! Liczba i wartość należących do niej nieruchomości pozostała niezmieniona od ubiegłego roku. W roku wcześniejszym radna zarobiła ledwie 43 tys. zł, a oszczędności miała w wysokości 80 tys. zł (o 10 tys. mniej niż w 2011 r.). Gdyby kwota wynikała z zarobków męża, mogła zamieścić informację o dochodach współmałżonka, tak jak to zrobił w swoim oświadczeniu burmistrz Dariusz Szmyt oraz Lechosław Kędra. Co ciekawe, w swoim pierwszym oświadczeniu, na początku kadencji, radna prawidłowo wpisała dochody męża, dlaczego zrezygnowała z ujawniania tych danych? W nagłówku formularza Oświadczeń majątkowych czytamy: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Poprosiliśmy Małgorzatę Machalską o ujawnienie metody, w jaki sposób można legalnie zaoszczędzić niemal dwukrotnie więcej, niż się zarabia (czytaj „Pytania do kandydatów na burmistrza”).

Inne kwiatki

Pozostałe oświadczenia radnych również są najeżone błędami:

– oświadczenie wypełniono niezgodnie ze wzorem, tj. wstawiono kreski, znak „Z”, „nie osiągnąłem” lub w ogóle nie wypełniono części oświadczenia, zamiast wpisać „nie dotyczy”: Rafał Marek, Mikołaj Tomaszyk, Jakub Bielawski, Rafał Mania, Anna Stankowiak-Bożełko, Paweł Wolniewicz;

– oświadczenie złożono w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, nie podpisując lub nie uwierzytelniając poszczególnych stron: Dariusz Szmyt, Małgorzata Machalska, Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Dariusz Walczak;

– nie określono miejsca zatrudnienia i stanowiska lub funkcji: Lechosław Kędra, Małgorzata Matysiak (jako miejsce zatrudnienia wpisała Rada Miasta Luboń), Marek Samulczyk (jako miejsce zatrudnienia wpisał: Przewodniczący Rady Miasta Luboń), Dariusz Walczak (zamiast miejsca zatrudnienia wpisał miejscowość), Jolanta Korcz (jako miejsce pracy i stanowisko wpisała: Radna Powiatu Poznańskiego);

– nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom lub udziału w gruncie, na którym posadowiono budynek lub mieści się posiadany lokal: Rafał Mania, Elżbieta Zapłata-Szwedziak;

– podano łączną wartość dwóch nieruchomości (dom z działką): Małgorzata Matysiak, Marek Samulczyk, Anna Stankowiak-Bożełko, Paweł Wolniewicz, Zbigniew Jankowski;

– Patryk Bartkowiak (w odróżnieniu od poprzednich lat) wykazał tylko przychód z jednej ze swoich działalności gospodarczych (kwota ta nie została uwzględniona w zestawieniu tabelarycznym);

– podano niezmienioną wartość kredytu w stosunku do lat biegłych, zamiast wysokości rzeczywistego zobowiązania na dzień, na który składane jest oświadczenie: Dariusz Szmyt, Dorota Franek;

– nie podano, w związku z jakim zdarzeniem lub w jakiej instytucji zaciągnięto kredyt: Jakub Bielawski, Janusz Dagoń;

– nie podano, w jakiej walucie zaciągnięto kredyt: Elżbieta Zapłata-Szwedziak;

– kwota podana w złym rzędzie wielkości lub z pominiętym zerem: Mikołaj Tomaszyk (zapis wysokości kredytu w oryginale: 270. 00,00 zł; poprawnie prawdopodobnie: 270 000 zł – taką wartość dodaliśmy do łącznej sumy kredytów podanej w tabeli).

Jak się okazuje wypełnienie kilku stron formularza jest nie lada wyzwaniem. Wszystkie skany oświadczeń od 2007 r. można prześledzić na stronie: www.bip.lubon.pl w zakładce „Oświadczenia majątkowe”.

oswiadczenia

W tabeli zestawiono lubońskich i powiatowych radnych oraz burmistrza i jego zastępców (zaznaczeni pogrubioną czcionką) uszeregowanych według wielkości dochodów za 2013 r. od najmniejszej do największej.

.

.

 


Sprostowanie dotyczące tabeli opublikowanej we wrześniowym wydaniu drukowanego miesięcznika „Wieści Lubońskie”, na stronie 18. W rubryce dochodów Zbigniewa Jankowskiego, który jest Radnym Powiatu Poznańskiego, pomyłkowo zsumowano kwotę dochodów razem z dietą radnego. Za ten błąd serdecznie przepraszamy.


Komentarze 5 komentarzy

  1. ObserwatorA pisze:

    Jak zobaczyłem te oświadczenia, to mi się odechciało wszystkiego. Większość nabazgrana, nie wiem czy to specjalnie, żeby nie było widać, co napisali?

  2. wyborca z korca pisze:

    Do majątku wspólnego należą wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej KAŻDEGO z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego. Oznacza to, że wszyscy powinni wpisywać dochody i oszczędności swoich małżonków! Mają to napisane w druczku, więc albo nie potrafią czytać, albo celowo ukrywają te dochody.

  3. Monika N...r pisze:

    Większość się ośmieszyła. Zaskoczyła mnie Nyćkowiak, bo zawsze miała niskie dochody, a teraz przegoniła wszystkich radnych. Ktoś wie czym ona handluje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *