Start » Kroniki służb » Kronika SM – październik 2014

Kronika SM – październik 2014

Wyświetlono 672 razy

Strażnicy miejscy wykonali w październiku 629 różnych interwencji. Przeprowadziliśmy 55 kontroli posesji pod kątem dokonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub posiadania przez ich właścicieli umowy i dowodów wywozu nieczystości płynnych. Grzywną mandatową za brak takiego przyłącza został ukarany m.in. kierownik jednego z lubońskich sklepów spożywczych. Interwencji związanych z zapisami „Regulaminu utrzymani porządku i czystości na terenie Miasta Luboń” było w październiku 115. W 5 przypadkach nałożono grzywny mandatowe. 9 osób zostało ukaranych mandatami za nieprzestrzeganie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Trzy osoby w stanie nietrzeźwości przewieźliśmy do ich miejsca zamieszkania lub do Izby Wytrzeźwień. Łącznie interwencji tego typu odnotowaliśmy w ostatnim miesiącu 88. Akcji, których podmiotem były zwierzęta, wykonaliśmy 37. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 5 patroli szkolnych. Braliśmy również udział we wspólnej akcji z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem było sprawdzenie trzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 17 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. W październiku strażnicy miejscy dokonali także 42 konwoje wartości pieniężnych lub dokumentów. Ponadto zabezpieczaliśmy ład, porządek i bezpieczeństwo podczas 9 różnych imprez i uroczystości, w tym m.in.: Koncertu finałowego IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Biegu na rzecz Ziemi, festynu związanego z 60. rocznicą nadania Luboniowi praw miejskich, przemarszu uczniów Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *