Start » Polityka / samorząd » Projekt rozbudowy SP 1

Projekt rozbudowy SP 1

Wyświetlono 918 razy

Już w lutym 2010 r. pisaliśmy o koncepcji szybkiej, nowoczesnej rozbudowy placówki o 9 sal lekcyjnych, a realizacja projektu miała nastąpić w roku 2011, tuż po wyborach samorządowych. Minęły dokładnie 4 lata i ważny dla tego rejonu Żabikowa temat powraca. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie to obiecanka wyborcza, jak się okazało po 2010 r. Nowy projekt różni się znacznie od przedstawionego wówczas, lokalizacją, stylem architektonicznym i technologią. (porównaj: „WL” 02-2010, str. 2, o takim samym tytule „Rozbudowa SP 1”)

Dodatkowy budynek

Według planów, rozbudowa będzie polegać na postawieniu osobnego, wolno stojącego budynku o wymiarach zewnętrznych 18,2 na 27,5 m, usytuowanego na środku obecnego boiska szkolnego, połączonego około 3,3 m szerokości łącznikami ze stuletnim gmachem starej szkoły i salą gimnastyczną (patrz mapka). Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnej, nowej części to ponad 1080 m2 (po 541 m2). Koncepcja z 2010 r. miała 1 850 m2 i dawała 9 nowych sal lekcyjnych. Według obecnego planu będzie 5 nowych sal lekcyjnych. Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z windą i specjalną ubikacją. Na parterze, oprócz łączników i ciągu komunikacyjnego pomiędzy istniejącymi budynkami, zaplanowano m.in.: jadalnię (52 m2) z kuchnią i zmywalnią (20,8 m2), umywalnię dla uczniów (7 m2), 3 pojedyncze ubikacje (po ok. 2 m2), jedną większą dla niepełnosprawnych, salę zajęć ruchowych dla klas najmłodszych (100 m2) z dwiema szatniami, ubikacjami oraz magazynkiem sprzętu. Na tym poziomie, wg projektu, wrysowano tylko jedną tradycyjną salę lekcyjną (52 m2), na piętrze mają być 4 kolejne. Cały, połączony łącznikami kompleks szkolny, wg projektu, posiadać będzie 9 wejść zewnętrznych (dotychczas 4 do 2 budynków). Łączniki oraz ciąg komunikacyjny wewnątrz nowego obiektu będą zaopatrzone obustronnie w ponad 200 szafek uczniowskich, przez co spełnią też rolę szatni.

Koszty i terminy

Budowa nowego gmachu wraz z łącznikami, bez wyposażenia, ma kosztować około 3,8 mln zł. Wytyczne otrzymali projektanci od burmistrza M. Tomaszyka po konsultacjach z dyrekcją szkoły, przedstawicielami rady szkoły i komisjami Rady Miasta. W budżecie Lubonia na to zadanie zapisano: 1 mln zł w 2014 r., 1,7 mln zł w 2015 r. i 1,5 mln zł w 2016 r. Łącznie z wyposażeniem – 4,2 mln zł. Przetarg na budowę ma zostać ogłoszony w lipcu br., a oddanie do użytku zaplanowano w 2016 r. Podczas realizacji zadania trzeba będzie przenieść infrastrukturę podziemną przechodzącą przez obecne boisko (m.in. odwodnienie i kanalizację).

Projekt przygotowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. z miejscowości Dromosin, Pracownia Projektowa z Łodzi.

Komentarz i uwagi

Patrząc na projekt, widać, że jest to wersja oszczędnościowa. Uboga, sześcienna, prosta bryła niekoniecznie wpasuje się w zabytkowy charakter otoczenia ze spadzistymi ceramicznymi dachami. Szkoda, że nie spróbowano przynajmniej maskowania, jakie zostało zastosowane np. przy też prostych bryłach dobudówki SP 2 od strony osiedla Lubonianka. Ambicje „republiki żabikowskiej”, jak teren ten określał śp. burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, wyraźnie spadają, patrząc chociażby na oryginalne bryły, klinkiery i stylizowane dachy Szkoły nr 5 (po reformie oświaty – Gimnazjum nr 2) i przy niej nowoczesnej sali gimnastycznej (dziś hala widowiskowo-sportowa).

Nie wiem też, czy pomysł spadku dachu w kierunku starej szkoły, która ma 3 (a z poddaszem użytkowym 4) kondygnacje jest lepszy niż np. spadek dachu w kierunku sali gimnastycznej o zbliżonej wysokości. Widok z górnych kondygnacji starej szkoły na papę dachu przybudówki nie będzie z pewnością należał do miłych doznań estetycznych.

Może za późno na przemyślenia i zmiany, ale, moim zdaniem, lokalizacja z 2010 r., była chyba lepsza. Może to ją właśnie należało rozwijać, ale tańszym tradycyjnym sumptem – bez aluminium, szkła i bajernych elewacji, jakie wówczas proponowano. Przyjętego projektu nie będzie można w przyszłości podnieść o kolejne kondygnacje, chociażby ze względu na potrzebę dostatecznego oświetlenia dziennego (zbyt mała odległość – jedynie 8,25 m – pomiędzy starym i nowym gmachem). Osobną kwestią jest estetyka, czyli architektura, dopasowanie się do otoczenia czy wzięcie pod uwagę możliwości oglądania obecnych architektonicznych brył przestrzennych. Po wybudowaniu gmachu w planowanym, nowym miejscu, stary, zabytkowy budynek od tyłu nie będzie już tak eksponowany.

PPR

 

Spotkanie

11 marca w SP 1 odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozbudowy placówki, w którym wzięli udział: zastępca burmistrza – Mikołaj Tomaszyk, dyrektor SP 1 – Grzegorz Anioła, jego zastępca – Zbigniew Czekała, przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Splisgart oraz przedstawiciele klas z Rady Rodziców. Burmistrz zapoznał zebranych z założeniami dla projektowanego, dodatkowego budynku i uzasadniał zastosowane rozwiązania. Stwierdził m.in., że to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które najlepiej wykorzystuje dostępną przestrzeń. Ta koncepcja pozwala też na jak najmniejszą ingerencję w istniejące budynki i umożliwia w przyszłości rozbudowę o kolejną kondygnację. Na początek kwietnia planuje się złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie (przełom maja i czerwca), będzie realizowana przebudowa kanalizacji i burzówki oraz wykonanie fundamentów. Na 2015 r. zaplanowano postawienie stanu surowego zamkniętego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2016 r. budynek zostanie wyposażony i wejdą do niego uczniowie. W dyskusji pytano m.in. o komunikację wewnątrzszkolną, boiska zewnętrzne, sklepik szkolny i miejsca parkingowe. Burmistrz i dyrektor szkoły odpowiadali, mając świadomość, że powstanie dodatkowego budynku nie rozwiąże wszystkich problemów, ale ułatwi funkcjonowanie szkoły. Uczestnicy spotkania przyznali, że w obliczu ograniczeń finansowych budżetu miasta projekt jest optymalny i racjonalny.

PAW

Widok z projektu dobudowanego gmachu od strony starej szkoły, w tym kierunku będzie też spad płaskiego dachu, który dobrze będzie widoczny z 3. i 4. kondygnacji starej szkoły. Białym kolorem zaznaczone miejsce łącznika   oprac. Ekobud s.c.

Widok z projektu dobudowanego gmachu od strony starej szkoły, w tym kierunku będzie też spad płaskiego dachu, który dobrze będzie widoczny z 3. i 4. kondygnacji starej szkoły. Białym kolorem zaznaczone miejsce łącznika oprac. Ekobud s.c.

Elewacja kompleksu szkolnego SP 1 po rozbudowie, widok południowo-zachodni od strony ul. Szkolnej. Z lewej stary gmach SP 1, z prawej istniejąca sala gimnastyczna, w środku dodatkowy budynek dydaktyczny oraz jednokondygnacyjne łączniki na poziomie parteru   oprac. Ekobud s.c.

Elewacja kompleksu szkolnego SP 1 po rozbudowie, widok południowo-zachodni od strony ul. Szkolnej. Z lewej stary gmach SP 1, z prawej istniejąca sala gimnastyczna, w środku dodatkowy budynek dydaktyczny oraz jednokondygnacyjne łączniki na poziomie parteru oprac. Ekobud s.c.

Elewacja od strony sali gimnastycznej, podobnie jak wyżej, biały kolor to miejsce łącznika   oprac. Ekobud s.c.

Elewacja od strony sali gimnastycznej, podobnie jak wyżej, biały kolor to miejsce łącznika oprac. Ekobud s.c.

Projekt działki

Projekt działki

Burmistrz Mikołaj Tomaszyk zapoznaje uczestników spotkania w SP 1 z koncepcją jej rozbudowy   fot. Paweł Wolniewicz

Burmistrz Mikołaj Tomaszyk zapoznaje uczestników spotkania w SP 1 z koncepcją jej rozbudowy fot. Paweł Wolniewicz

opublikowano „Wieści Lubońskie” marzec-2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *