Start » Komunikaty » PSZOK w Luboniu

PSZOK w Luboniu

Wyświetlono 1 430 razy

Każdy mieszkaniec Lubonia może nieodpłatnie (jeśli złożył deklarację) oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Niepodległości 11 (na terenie Kom-Lubu), który jest czynny od wtorku do piątku w godz. 14 –18 oraz w soboty w godz. 8 – 14. Oprócz segregowanych na posesjach odpadów możliwość ta dotyczy również: przeterminowanych leków i chemikaliów (używanych w gospodarstwie domowym), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych (rozdzielonych na czysty gruz i pozostałe rozbiórkowe) w ilości do 700 kg rocznie na posesję (od 1 lipca 2014); zużytych opon (z samochodów do 3,5 t) oraz odzieży i tekstyliów. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: materiały zawierające azbest, papy, wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. części samochodowe), zanieczyszczony styropian budowlany, odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady w opakowaniach cieknących. Dostarczający odpady samodzielnie rozładowują pojazd i umieszczają je we wskazanym przez pracownika PSZOK-u miejscu lub kontenerze.

(Z)

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Komentarze (1)

  1. mariusz pisze:

    to dlatego części samochodowe,stary styropian itp. leżą na okolicznych polach i w lasach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *