Start » Co nowego » Szachty dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania

Szachty dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania

Szachty dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania
Wyświetlono 2 072 razy

Już kilka miesięcy minęło od pierwszego spotkania w Luboniu, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z Radami Osiedli: Świerczewo i Fabianowo-Kotowo o współpracy na rzecz mieszkańców na styku Poznania i Lubonia. Można zauważyć pierwsze efekty zawiązanej wtedy współpracy na rzecz mieszkańców naszych miast.

Rada Osiedla Świerczewo zabezpieczyła w swoim budżecie środki na opracowanie dalszej koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej i wyposażenie w infrastrukturę parkową terenu szacht. Przy równoczesnym zaangażowaniu się Lubonia planowana ścieżka mogłaby w naszym mieście docierać do ul. Niezłomnych i Świerczewskiej. Będzie bowiem ona przebiegać wokół tzw. stawu Edy. Teren szacht, wraz z planowanymi inwestycjami w ławeczki i małą architekturę, stanie się tym samym dostępny dla rowerzystów i pieszych z Lubonia. Już teraz mnóstwo lubonian korzysta z tych pięknych i dzikich terenów dawnych glinianek.

Z naszej perspektywy ważne jest, aby udostępnić te miejsca mieszkańcom Lubonia. Dlatego zamierzam złożyć wniosek, który pozwoli na wyodrębnienie w tegorocznym budżecie środków na równoległe opracowanie dokumentacji projektowej po stronie Lubonia. Deklaruję również, że na etapie składania wniosków do budżetu na przyszły rok będę wnioskować o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel, aby Luboń mógł zrealizować tę inwestycję jednocześnie z Radą Osiedla Świerczewo już w 2015 roku.

Nasze Miasto z racji swojego charakteru cierpi na małą powierzchnię ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, skwerów i publicznych placów. Dlatego też wierzę, że we współpracy z Burmistrzami i całą Radą Miasta Lubonia ożywimy istniejące tereny, takie jak park Siewcy, park Papieski czy tereny wokół zbiornika Kocie Doły. Ważne są też zwiększenie dostępności do terenów nadwarciańskich oraz współpraca z sąsiadami w tym zakresie.

Małgorzata Machalska

radna Samorządowego Forum Obywatelskiego

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *