Start » Polityka / samorząd » Spotkanie w sprawie Rady Seniorów

Spotkanie w sprawie Rady Seniorów

Spotkanie w sprawie Rady Seniorów
Wyświetlono 877 razy

Byłem na spotkaniu informacyjnym zwołanym przez Urząd Miasta w sprawie powołania Rady Seniorów jako organu doradczego Burmistrza Miasta.

 Liczba uczestników spotkania była zadowalająca, reprezentowaliśmy wszystkie organizacje działające w naszym mieście. Założenia Rady i koncepcję omówiła inicjatorka z ramienia Urzędu – Małgorzata Machalska – informując o konieczności zachowania procedur formalnych i tematach, którymi może zajmować się Rada Seniorów. Będzie to prawdopodobnie zespół najwyżej kilkunastu osób uprawnionych na podstawie statutu do działań, recenzujących, opiniujących, inspirujących, wskazujących i tworzących wspólnie z Radą Miasta projekty uchwał, dotyczące życia społeczno-politycznego w naszym mieście.

Każdy z obecnych wypowiadał się, jak postrzega zasadność powołania Rady Seniorów, krótko omawiał, co powinna robić grupa doradcza i uzasadniał potrzebę zaistnienia takiego gremium.

Jestem zdania, że każda inicjatywa społeczna zmierzająca do poprawy życia społeczno-politycznego oraz doskonałego gospodarowania w Luboniu, jest zasadna. To powinna być wartościowa Rada, z uprawnieniami zapisanymi w statucie, aby wspierać doświadczeniem decyzje potrzebne miastu i mieszkańcom, powodować poprawę bytu społecznego i rozwój miasta.

Organizacji pozarządowych w naszym mieście jest kilkanaście, każda prowadzi swoją politykę społeczną, ma potrzeby i możliwości wynikające z ustanowionych statutem zakresów działań, ale te działania najczęściej są lżejszej wagi. Myślę tu o integracji społecznej, działaniu kulturalno-oświatowym, sportowym, turystycznym, co jest oczywiście ważne, ale nie uprawnia żadnej organizacji do bezpośredniego tworzenia rozwiązań w zarządzaniu miastem. Byłaby to nowość na polu samorządowym. Jestem przekonany, że seniorzy są bacznymi obserwatorami tego, jak żyje nasze miasto, potrafią pochwalić dobre lub skrytykować złe, a wzbogaceni życiowym stażem – wskazać dobre rozwiązania.

Z tych oczywistych powodów warto postawić na doświadczenie, pragmatyzm i wielką troskę o przyszłość naszego miasta.

Adam Gabler

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+   fot. Paweł Wolniewicz

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+ fot. Paweł Wolniewicz

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+   fot. Paweł Wolniewicz

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+ fot. Paweł Wolniewicz

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+   fot. Paweł Wolniewicz

Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+ fot. Paweł Wolniewicz

Zebranie organizacyjne Rady Seniorów w sali sesyjnej Urzędu Miasta   fot. Paweł Wolniewicz

Zebranie organizacyjne Rady Seniorów w sali sesyjnej Urzędu Miasta fot. Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *