Start » Otagowane posty "3maja"

Trzy podejścia?

W ostatnich dwóch latach rejon ul. Dąbrowskiego oraz jej skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Rzeczną był kilkakrotnie modernizowany i przerabiany. Najpierw w lutym

Trzeciomajowe święto

Uroczystości przypadające w święto Matki Boskiej Królowej Polski rozpoczęły się Eucharystią w kościele pw. św. Jana Pawła II. Przybyli przedstawiciele władz Lubonia