Start » Otagowane posty "uchwała"

Relacja z 44. sesji RML

Na wstępie radny Jakub Bielawski wniósł o zmianę porządku obrad i rozszerzenie go o przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska w sprawie