Start » Otagowane posty "ul. Armii Poznań"

Usterki z powodu zaniedbań

Na przykładzie domu komunalnego przy ul. Armii Poznań 111, którego problemy przedstawiliśmy w ub. miesiącu na str. 26, a także wcześniejszych naszych

Regulacja Strumienia Junikowskiego

Przystąpiono do regulacji chyba najbardziej zaniedbanej części Strumienia Junikowskiego, na odcinku od ul. Armii Poznań do wysokości ul. Spadzistej i Tuwima.

Ekrany akustyczne w Luboniu

Modernizacja linii kolejowej Poznań – Wrocław wiąże się z budową ekranów akustycznych na terenie Lubonia

 Na bieżąco informujemy o