Start » Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Lubońskie Numery Alarmowe
Straż Miejska: 61 8 131 986
Komisariat Policji: 61 8 130 997
Ochotnicza Straż Pożarna: 61 8 130 998
Pogotowie Ratunkowe: 61 8 130 999
Pogotowie Energetyczne: 61 8 130 302
Podtopienia i zdarzenia z udziałem zwierząt: 601 986 986
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodociągowe: 994
Numer alarmowy: 112