Start » Slider » Tropiciele cząstek w Luboniu

Tropiciele cząstek w Luboniu

Wyświetlono 1 178 razy

We wtorek, 11 marca odbył się w Luboniu patrol „Tropicieli Cząstek Stałych” złożony ze studentów medycyny z IFMSA-Poland. Za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego zmierzono poziom stężenia pyłu PM 2,5, którego drobinki są tak małe, że przedostają się nie tylko do układu oddechowego, ale i krwionośnego. Według poglądowych pomiarów przeprowadzonych przez Tropicieli, stężenie niebezpiecznego pyłu zawieszonego w powietrzu wyniosło w Luboniu aż 124 mikrogramów na 1 m3. Według Światowej Organizacji Zdrowia, bezpieczne maksimum to 25 mikrogramów na m3 (ta norma jest notorycznie przekraczana w wielu miejscach Polski).

Wyniki pomiaru stężenia cząstek stałych zaprezentowano mieszkańcom Lubonia 15 marca podczas specjalnej akcji informacyjno-zdrowotnej, która odbyła się w godz. 14-17 w Centrum Handlowym Pajo przy ul. Żabikowskiej 66. Lubonianie mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, zasięgnąć porady lekarskiej, zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Badania cieszyły się sporym zainteresowaniem – wykonano aż 102 pomiary ciśnienia tętniczego, 75 badań glikemii i 56 badań BMI (zawartości tkanki tłuszczowej).

Partole i akcje zdrowotne to elementy kampanii informacyjno-edukacyjnej „Tropiciele Cząstek Stałych” prowadzonej przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Partnerami inicjatywy są m.in.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które przeprowadziło pomiary, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP, a także firma 3M oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, które udostępniły sprzęt do pomiaru poziomu cząstek stałych.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich, pomaga lokalnym społecznościom zabierać głos w publicznej debacie na temat ich energetycznych potrzeb oraz możliwości. Współpracuje z ekspertami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, którzy dostrzegają problemy. Zdaniem organizacji, wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Więcej informacji pod adresem www.tropicieleczastekstalych.pl oraz www.forumfree.pl.

Wojciech Waglowski

Rzecznik FREE

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Stoisko medyczne Tropicieli Cząstek Stałych w holu CH „Pajo”

Stoisko medyczne Tropicieli Cząstek Stałych w holu CH „Pajo”

Stoisko medyczne Tropicieli Cząstek Stałych w holu CH „Pajo”

Stoisko medyczne Tropicieli Cząstek Stałych w holu CH „Pajo”


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *