Start » Wydarzenia » Turniej szachowy dla dzieci

Turniej szachowy dla dzieci

Turniej szachowy dla dzieci
Wyświetlono 710 razy

XXI TURNIEJ SZACHOWY w Luboniu – MIKOŁAJKOWY odbędzie się 6 grudnia 2014 r.

Komunikat Organizacyjny

ORGANIZATORZY

● Biblioteka Miejska w Luboniu,

● Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń.

Turniej jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Luboniu.

Turniej zostanie rozegrany w Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w Luboniu, przy ul. Żabikowskiej 42, w sobotę 6 grudnia 2014 r. w godz. 10:00 ~ 14:00.

CEL TURNIEJU – popularyzacja szachów wśród mieszkańców Lubonia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo udziału w turnieju mają miłośnicy „królewskiej gry” urodzeni w 2002 r. i młodsi, pod warunkiem terminowego zgłoszenia się na adres e-mail sędziego turnieju aqua@wzszach.poznan.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 605 692 492, do dnia 4.12.2014 r. do godz. 15:00.

Liczba miejsc jest ograniczona; zgłoszenie chęci gry w turnieju po podanym terminie nie daje gwarancji udziału. Przyjęcie do turnieju będzie możliwe tylko pod warunkiem posiadania przez organizatorów dostatecznej ilości sprzętu szachowego i miejsc w sali gry.

Decyzja o zamknięciu listy startowej należy do kompetencji Sędziego Głównego.

Uczestników turnieju nie obowiązuje opłata startowa.

SYSTEM ROZGRYWEK, SPRZĘT DO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund; tempo gry P’15, tj. po 15 minut na całą partię dla każdego z partnerów. Kojarzenie par i ocena wyników – komputerowe.

Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego dla szachów szybkich, które przypomni przed rozpoczęciem rozgrywek Janusz Woda – sędzia klasy międzynarodowej.

Sprzęt do gry oraz napoje i słodki poczęstunek zapewniają organizatorzy turnieju.

HARMONOGRAM IMPREZY

● godz. 9:15 – 9:45 – weryfikacja uczestników i ewentualne uzupełnienie list startowych,

● godz. 9:50 – uroczyste otwarcie turnieju,

● godz. 10:00 ~ 13:30 – rundy I – VI,

● ok. godz. 13:45 – uroczyste zakończenie turnieju.

KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wieku i płci, zagrają w jednej grupie turniejowej, a po zakończeniu zostaną sklasyfikowani oddzielnie w dwóch grupach wiekowych – ogólnej i do lat 9. Miejsca uczestników zostaną ustalone na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:

● suma zdobytych punktów (wygrana 1, remis 0,5, przegrana 0 pkt.),

● wartościowanie średnie Buchholza,

● wartościowanie pełne Buchholza,

● wynik bezpośredniego pojedynku,

● ocena rankingowa.

NAGRODY

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymają medale, dyplomy i upominki rzeczowe.

USTALENIA KOŃCOWE

● Uczestnicy spóźnieni, którzy zgłoszą się w sali gry po godz. 9:45, zostaną włączeni do turnieju od II rundy, jeśli będą wolne miejsca przy stolikach,

● Interpretacja regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Sędziego Głównego.

Z A P R A S Z A M Y


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *