Start » Co nowego » Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wyświetlono 942 razy

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę SP1.
Rozbudowa naszej szkoły stała się faktem. W lipcu 2014 roku rozpoczęły się prace związane z powstaniem nowego budynku, który w znacznym stopniu poprawi warunki lokalowe szkoły. Budynek powstaje obok istniejącej szkoły. Obiekt będzie dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni liczącej ponad 900 m2 powierzchni użytkowej. W wyniku realizacji zadania do użytku oddanych zostanie 5 nowych klas lekcyjnych, stołówka z jadalnią i sklepikiem szkolnym, mała sala gimnastyczna do zajęć ruchowych dla klas 1-3 oraz na pierwszym piętrze nowy pokój nauczycielski. Nowobudowana część połączy istniejące dotychczas budynki szkoły za pomocą łączników. Najprawdopodobniej pierwsi uczniowie przeniosą się do niego już w przyszłym roku szkolnym. Obecnie prace trwają nad ułożeniem i zalaniem stropu dachowego.
W zwyczaju jest aby, dla przyszłych pokoleń, pozostawić pamiątkę z czasów budowy  obiektu. W związku z tym, w dniu 21 października 2014 r. w obecności  Pana Burmistrza Miasta Luboń Dariusza Szmyta, Wiceburmistrza Pana Mikołaja Tomaszyka, księdza Kanonika Bernarda Cegły, s. M. Julity Hoffmann wikarii generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, Dyrekcji SP 1 Pana Grzegorza Anioły i Pana Zbigniewa Czekały, byłego Dyrektora SP 1 Pana Zbigniewa Jankowskiego, kierownika budowy Pana Łukasza Gzyla, oraz radnych Miasta Luboń Pani Małgorzaty Machalskiej i Pana Pawła Wolniewicza, nastąpiło uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
W specjalnie zabezpieczonej tubie, wykonanej ze stali chromo-niklowej, został umieszczony akt erekcyjny, akt nadania szkole imienia patrona, materiały dokumentujące historię oraz życie szkoły  a także podpisy członków Rady Miasta, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, księży i służby liturgicznej z Parafii Św. Barbary w Luboniu, uczniów i pracowników szkoły oraz Rady Rodziców  naszej szkoły. Do wnętrza tuby został włożony także aktualny numer Informatora Lubońskiego, materiały promocyjne Miasta Luboń oraz pamiątkowa moneta upamiętniająca rocznicę nadania Luboniowi praw Miejskich. Wszystkie materiały pisemne zostały przetworzone do wersji elektronicznej i umieszczone na odpowiednim nośniku. Akt erekcyjny i kamień węgielny poświęcił ksiądz Kanonik Bernard Cegła, proboszcz parafii p.w. Św. Barbary w Żabikowie.
Tuba wraz z zawartością została wmurowana w ścianę budowanego gmachu przez Burmistrza Miasta Luboń Pana Dariusza Szmyta, dyrektora naszej szkoły Pana Grzegorza Aniołę i kierownika budowy Pana Łukasza Gzyla.
Ufamy, że w ten sposób przetrwa wiedza o Szkole Podstawowej nr 1 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu i o ludziach, którzy ją tworzyli.

SP 1

123 4 5 6


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *