Start » Wydarzenia » Z Jedynki

Z Jedynki

Z Jedynki
Wyświetlono 1 409 razy

„Czerwony Kapturek”

W piątek, 7 marca uczniowie kl. 2 i 3, członkowie kółka teatralnego j. angielskiego, po raz kolejny wystawili przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Zaproszonymi gośćmi byli rodzice i bliscy występujących dzieci oraz dyrektor naszej szkoły i jego zastępca. Aktorzy doskonale odegrali swoje role. Na koniec dzieci złożyły wszystkim kobietom życzenia z okazji ich święta.   A. Poprawka

Stypendiada

Nasi uczniowie z klas 3 przystąpili do Konkursu „Stypendiada Wczesnoszkolna”. W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Projektu Stypendialnego uczestnicy zmagali się w następujących konkursach: czytelniczym, matematycznym, ortograficznym i plastycznym. We wszystkich zmaganiach wzięło udział 42 trzecioklasistów. Cieszy nas fakt, że wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści. I tak: w konkursie czytelniczym 2. miejsce zajął Michał Biskupski (3 c), a wyróżnienie otrzymały Beata Siwek (3 a) i Natalia Woźniak (3 a). W ortograficznym wyróżnieni zostali: Natalia Woźniak (3 a) i Kacper Krzyżostaniak (3 a). W matematycznych rozgrywkach wyróżnienie wywalczyła Bernadeta Dobosz (3 b). Natomiast Amelia Zdunik (3 c) została wyróżniona w konkursie plastycznym.   V. Matalewska, J.Czekała, I.Okupniak

 Konkurs

18 marca nasza szkoła, przy współpracy z wydawnictwem „Macmillan”, zorganizowała 2. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas 1-3. Wzięło w nim udział 32 uczniów z Lubonia, Krosna, Dąbrowy oraz Puszczykowa. Ich zadaniem było rozwiązanie bardzo trudnego testu. Oczekiwanie na wyniki umiliły występy uczniów z kl. 0 b, 2 b, 3 a oraz 3 c. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Kawka (SP 3), 2. – Dorota Ulatowska (SP 1 Puszczykowo), a 3. – Kacper Krzyżostaniak (SP 1). Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy zajęli miejsca od 4-6. Nagrody dla zwycięzców wręczyli burmistrz miasta Dariusz Szmyt, dyrektor Izabela Poprawka oraz Dorota Wysz. SP 1 reprezentowały również: Emilia Włoszyńska (3 b), Matylda Kopańska (3 c) oraz Monika Traczyk (3 c), a SP 4: Julia Stachowiak, Emilia Stefaniak, Martyna Cuperek (3 a), Katarzyna Śron (3 b) oraz Paulina Stemporowska (3 c).   A. Poprawka

Pasowanie

Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali miano „Czytelnika”. Wcześniej jednak odpowiedzieli na pytania, dotyczące książek i biblioteki, a także obejrzeli inscenizację, przygotowaną przez członków Koła Przyjaciół Książek. Na pamiątkę tej uroczystości każdy uczeń otrzymał kolorową zakładkę z pieczątką biblioteki, a wicedyrektor przekazał dyplom pasowania na ręce przewodniczącego klasy. Przyjęci w poczet braci czytelniczej wysłuchali fragmentów lektury, przeczytanej przez bibliotekarkę. Na zakończenie każdy wypożyczył książkę.   M. Matczak

 Lubonianka w finale

Julia Lasecka z klasy 6 d ze Szkoły Podstawowej nr 1 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Oprócz niej Jedynkę reprezentowali także: Mateusz Gawrysiak, Zuzanna Gawrysiak i Jagoda Świdzińska. Zmagali się z zadaniami z literatury i gramatyki, musieli wykazać się znajomością dodatkowych lektur oraz umiejętnością redagowania opisu z elementami charakterystyki, listu oficjalnego, a także tekstu argumentacyjnego. Do konkursu przystąpiło 1047 uczniów z Wielkopolski.   Hanna Hnat

„Żegnaj zimo! Witaj wiosno!”

21 marca w ramach realizowanej w naszej szkole innowacji pedagogicznej wyszliśmy na wycieczkę na Wzgórze Papieskie, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Przedtem jednak rozwiązywaliśmy zagadki związane z porami roku i pogodą. Odwołując się do naszych obserwacji i doświadczeń, przypomnieliśmy sobie wiadomości o pogodzie i poznaliśmy przyrządy pomiarowe. Nauczyliśmy się określać stany pogodowe w języku polskim i angielskim. Dowiedzieliśmy się, że w okresie przejściowym należy się ubierać na tzw. „cebulkę”. Idąc barwnym korowodem, śpiewaliśmy po angielsku piosenkę o pogodzie. Będąc na wzgórzu pokonaliśmy ścieżkę zdrowia i utrwaliliśmy jeszcze raz wiadomości, wypełniając karty pracy i biorąc udział w zabawach dydaktyczno-ruchowych. Zapamiętaliśmy ważny fakt, że pogoda jest każdego dnia, a nie tylko w słoneczne dni.   I.W. i A.P.

Nagrodzeni uczniowie w ramach Stypendiady

Nagrodzeni uczniowie w ramach Stypendiady

Widownia w trakcie przedstawienia "Czerwony kapturek" wystawianego przez uczniów SP 1

Widownia w trakcie przedstawienia „Czerwony Kapturek” wystawianego przez uczniów SP 1

Żegnanie zimy na Wzgórzu Papieskim

Żegnanie zimy na Wzgórzu Papieskim

Pasowanie na czytelnika w SP 1

Pasowanie na czytelnika w SP 1

Pasowanie na czytelnika w SP 1

Pasowanie na czytelnika w SP 1

Laureaci 2. Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego klas 1-3 w „Czwórce”   fot. A. Poprawka

Laureaci 2. Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego klas 1-3 w „Czwórce” fot. A. Poprawka

Julia Lasecka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego   fot. Hanna Hnat

Julia Lasecka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego fot. Hanna Hnat


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *