Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Zmiany w Funduszu Wodociągowym

Zmiany w Funduszu Wodociągowym

Zmiany w Funduszu Wodociągowym
Wyświetlono 666 razy

W roku 2004 Aquanet SA jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła program pomocowy pod nazwą Fundusz Wodociągowy. Jego zadaniem jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków Klientom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet SA.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak (w zakresie mieszkańców, dla których usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy Aquanet), Mosina, Kórnik, Suchy Las i Brodnica (w zakresie mieszkańców wsi: Bodniczka, Żabno, Esterpole). W okresie od 2004 roku do 2013 roku rozdysponowano łącznie 6 550 000 zł, dokonując tym samym 40 701 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci;
  • osoby i rodziny żyjące w ubóstwie;
  • rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej.

Gdzie można złożyć wniosek?

UWAGA! Od 1 października 2014 r. zmienia się organizacja, do której należy składać wnioski.

Będzie to:

Fundacja „Dziecko w Centrum”
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
tel.: 61 663 40 90
www.dzieckowcentrum.org
fundacja@dzieckowcentrum.org

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1. Zgłosić się do siedziby Fundacji.

2. W trakcie wizyty należy:

  • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania,
  • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub administratora.

Źródło: aquanet.pl

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *