Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » 23-25 czerwca deratyzacja

23-25 czerwca deratyzacja

Wyświetlono 579 razy

Mieszkańcom Lubonia przypominamy, że zgodnie z zapisami podjętej 13 września 2013 r. Uchwały Rady Miasta Luboń w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń”, rozdział 8 wyznacza obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzenia.

– Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku.

– Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości w miarę potrzeb.

– Właściciele nieruchomości, na których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy do roku – wiosną i jesienią – realizowanej przez podmiot uprawniony.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne. Właścicieli posesji, którzy jeszcze nie przeprowadzali deratyzacji zachęcamy do jej wykonania we wspólnym terminie. W takim przypadku istnieje duża szansa, że będą to bardziej skuteczne działania. Tutejszy urząd proponuje, aby deratyzację przeprowadzić w terminie od 23-25 czerwca 2014 r. Właścicieli posesji zachęcamy do przyłączenia się do wspólnych działań.

Urząd Miasta Luboń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *