Start » Co nowego » Konferencja dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Konferencja dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Wyświetlono 919 razy

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia na konferencję podsumowującą proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń, która odbędzie 27 lipca 2017 roku o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Luboń.

Tematyka:

  1. Prezentacja założeń Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń.
  2. Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.
  3. Zadania inwestycyjne i społeczne w Gminnym Programie Rewitalizacji .
  4. Efekty Rewitalizacji.
  5. Plan finansowy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Luboń
  6. Harmonogram wdrażania.

 

Gminny Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Określa bowiem priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia, a także aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych zadań, szczególnie w obrębie obszarów rewitalizacji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *