Start » Kroniki służb » Kronika Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej

Wyświetlono 1 221 razy

W lipcu strażnicy wykonali 469 interwencji. Niestety, aż 33 osoby ukaraliśmy mandatami karnymi za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W sumie na podstawie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” podjęliśmy 84 interwencje. W pięciu przypadkach osoby, których stan upojenia alkoholowego zagrażał ich życiu lub zdrowiu, albo życiu lub zdrowiu innych osób, przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.

W lipcu, na podstawie art. 50a prawa o ruchu drogowym, wywieliśmy z terenu Lubonia na parking strzeżony 5 samochodów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ich stan wskazywał na to, że są nieużywane i mimo wezwań kierowanych do ich właścicieli, nie zostały z terenów miejskich usunięte. Wszystkich interwencji związanych z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji było w tym miesiącu 98.

Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 29. Siedmiu właścicieli psów zostało ukaranych grzywnami mandatowymi za niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Do Ptasiego Azylu przewieźliśmy 3 ranne ptaki.

Przez cały lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 6 – 14 wystawialiśmy łączony patrol prewencyjny na terenie Lubonia z funkcjonariuszami Komisariatu Policji. Ponadto kontynuujemy także wspólne patrole z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, których zasadniczym zadaniem jest kontrola terenu miasta, wtym szczególnie miejsc publicznych.

Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na jej potrzeby wykonaliśmy również dwa konwoje wartości pieniężnych.

14 i 15 lipca strażnicy zabezpieczali ład i porządek podczas teatralnych spektakli plenerowych, a w dniu 23 lipca podczas „Wieczoru Wielbienia”, który odbył się na Wzgórzu Papieskim.

21 lipca na sesji Rady Miasta przedstawiono dokument „Główne kierunki działania Straży Miejskiej na lata 2016-2019”.

Paweł Dybczyński

komendant Straży Miejskiej


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *