Start » Szkoły

Szkoły

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Poniatowskiego 16
tel. (061) 813 04 92
www.sp1.lubon.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Żabikowska 40
tel. (061) 813 03 92
www.sp2lubon.eu

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Dąbrowskiego 2a
tel. (061) 813 04 42
www.sp3lubon.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. 1 Maja 10
tel. (061) 813 03 81
www.sp4lubon.szkolnastrona.pl

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri
ul. Armii Poznań 27
tel. 793 130 703
www.szkolafilipaneri.pl

Gimnazja

Gimnazjum nr 1
ul. Armii Poznań 27
tel. (061) 810 28 38
www.gimnazjumnr1lubon.pl

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Kołłątaja 1
tel. (061) 893 23 16
www.g2.lubon.pl
www.gimnazjum2.lubon.pl