Start » Co nowego » Uwaga, plan miejscowy!

Uwaga, plan miejscowy!

Wyświetlono 1 831 razy

Po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego w Urzędzie Miasta Luboń od 6 do 28 czerwca 2016 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Tereny po WPPZ” – I etap. Materiał będzie dostępny również na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.lubon.pl –> BIP –> Wyłożenie planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca 2016 r. o godz. 15 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta (II piętro), pl. Edmunda Bojanowskiego 2.

Uwagi dotyczące projektu planu można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem), z podaniem imienia i nazwiska (nazwy jednostki organizacyjnej) oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Miasta w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń lub e-mail: office@lubon.pl do 12 lipca 2016 r.

(S)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *