Start » Co nowego » Uwaga zmiana terminu!

Uwaga zmiana terminu!

Wyświetlono 1 228 razy

We wtorek 21 marca Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu podjęła decyzję o zmianie Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminów realizacji Programu (podpisywania umów, kwalifikowania kosztów i wypłaty środków). W związku z tym planowany termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach w/w Programu Priorytetowego zostaje przesunięty na 16 sierpnia bieżącego roku. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację, względnie wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. W ramach programu istnieje możliwość modernizacji lub zakupu również kotłów na paliwa stałe, przy czym muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wymagania klasy 5. Pożyczka obejmować może 100% kosztów kwalifikowanych i istnieje możliwość jej umorzenia do 40%, natomiast maksymalny okres trwania umowy kredytowej wynosi 15 lat od daty jej zawarcia. O przyznaniu pożyczek decydować będzie kolejność złożenia wniosków.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/04/PP_PIECYK-2017.pdf

Na podstawie informacji od pracownika Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska lubońskiego magistratu – Joanny Cichoń

Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *