Start » Ludzie / wywiady » Wakat obsadzony

Wakat obsadzony

Wyświetlono 1 225 razy

Po trzech bezskutecznych naborach, w wyniku czwartego do Urzędu Miasta na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przyjęto Małgorzatę Matysiak

 

Naboru dokonała komisja w składzie: burmistrz Małgorzata Machalska, zastępca burmistrza Michał Popławski i sekretarz Miasta Janusz Piasecki. Od 1 października zewnętrze środki finansowe dla naszego miasta pozyskuje zatrudniona na pełen etat w lubońskim magistracie Małgorzata Matysiak, której sylwetkę przedstawiliśmy szerzej przed dwoma laty (czytaj: „WL”09-2015, s. 34), kiedy została zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej miejskiej spółki „Kom-Lub”.

Ma 40 lat, pochodzi z okolic Starego Sącza, od 19 lat mieszka w Luboniu. Z wykształcenia jest ekonomistą – w 2000 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną na kierunku polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw, a następnie studia podyplomowe controllingu. Wykonuje zawód ekonomisty i specjalisty ds. funduszy unijnych. Zdobyte wykształcenie wykorzystuje w pracy zawodowej od prawie 20 lat, w tym przez ostatnie 14 lat w lubońskiej Luvenie SA. Doświadczenie związane bezpośrednio z funduszami zewnętrznymi zdobywa od ośmiu lat, kiedy zajęła się wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych w zakresie realizowanych inwestycji w tej firmie. Od kilku lat jest członkiem Grup Roboczych Forum, powołanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W nowym miejscu pracy do obowiązków pani Małgorzaty należą przede wszystkim: inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy zewnętrznych; pisanie wniosków o dotacje; obsługa procesu zawierania umów; rozliczenia merytoryczne i finansowe, sprawozdawczość realizowanych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych oraz kontakt z instytucjami, klientami i partnerami projektów. Priorytetem jest dla niej obecnie projekt, na realizację którego Luboniowi przyznano 13 mln dofinansowania. Jak powiedziała, po ogromnym sukcesie, którym było uzyskanie dotacji i podpisaniu umowy (czytaj szerzej na str. 7), teraz kluczowe jest prowadzenie inwestycji w taki sposób, aby Miasto nie straciło ani złotówki dofinansowania. W najbliższym czasie ważne będzie również rozliczenie budowy al. Jana Pawła II, na którą Miasto dostało ok. 1 600 000 zł dotacji oraz wdrożenie projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego na ul. Rzecznej 2, wariant bieżnia okrężna 400 m treningowy” (900 000  zł dotacji).

Małgorzata Matysiak działa w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, jest członkiem m.in. Forum Obywatelskiego Luboń oraz Stowarzyszenia Wiosna i Unia Wielkopolan. Od 2014 r. prowadzi na terenie naszego miasta projekt pomocowy „Szlachetna Paczka” oraz uczestniczy w organizacji kolonii dla ubogich dzieci wraz ze Stowarzyszeniem Muszkieterowie. Jest matką dwóch nastolatek, zaangażowaną w życie szkoły poprzez członkostwo w Radzie Rodziców. Jej hobby to sport, kino i literatura biograficzna.

PAW

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *