Start » Wydawca

Wydawca

Wydawca:

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”,

ul. Wschodnia 23a/62, 62-030 Luboń

prezes – Tadeusz Waliczak, kom. 601 792 298

www.forumlubonskie.pl

 

„Wieści Lubońskie” są: bieżącą kroniką wydarzeń naszego miasta, źródłem informacji o ludziach i sprawach, podręcznikiem wiedzy historycznej o Luboniu.

Ukazują się od 1990 r. Poprzednikiem „Wieści Lubońskich” był wydawany w 1989 r. przez Samorządowy Komitet Obywatelski – „Przegląd Luboński”.