Start » Redakcja gazety

Redakcja gazety

Adres redakcji:
Ul. Wschodnia 23a/62
62-030 Luboń

czynne: poniedziałki 10:00-15:00, środy i piątki 10:00-13:00 i 17:00-18:00

Pozostałe dni i godziny – po uzgodnieniu telefonicznym: 609 616 277 i 609 616 290 (także interwencje)

tel. fax: 61 810 43 35; kom. 609 616 277; 609 616 290

redakcja@wiescilubonskie.pl

 

Zespół redakcyjny:

Piotr Paweł Ruszkowski (red. naczelny)
Hanna Siatka (z-ca red. naczelnego)
Stanisław Malepszak

oraz
Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Mariusz Marszałkiewicz, Jerzy Nowacki, Paulina Sawicka, Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak, Maria Wieczorek, Agnieszka Witkowska, Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

 

Redakcja techniczna:

P. P. Ruszkowski, H. Siatka, M. Gracz, Markograf.com, Mił@s, J. Siatka

 

Druk:

Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak sp. j. Poznań, ul. Piwna 1