Start » Otagowane posty "kaczki"

Kaczki niczyje na „prywatnym gruncie”!

Pan dozorca, pisklęta i ich mama  fot.JN

 

 

Jak nas poinformował  Tomasz Knioła z Klubu Przyrodników, dozorca posesji przy ul. Wschodniej