Start » Otagowane posty "linia zatrzymania"

Uwaga – nieprawidłowe oznakowanie

Podczas ostatniej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Żabikowska / Poznańska / Buczka / Targowa, pierwszeństwo uzyskał ciąg ulic Żabikowska – Poznańska. Wytarto (choć