Start » Otagowane posty "mord"

Wrośli w historię miasta

Luboń po raz kolejny uczcił śmierć gen. Henryka Kowalówki i czterech oficerów jego sztabu w obozie żabikowskim.

Paweł Wolniewicz