Start » Otagowane posty "nieruchomoś"

Zaniedbana posesja

Pokazywana już przez nas, zaniedbana posesja przy ul. Poniatowskiego 41 (obok Centrum Medycznego HCP), należąca do właścicieli spoza Lubonia, wciąż bulwersuje przechodniów