Start » Otagowane posty "ognisko"

Beztroskie ognisko

W pobliżu ul. Chudzickiego karczowano teren. Nikt by się tym faktem nie przejął, gdyby nie to, że wykonawca postanowił pozbyć się gałęzi w

Ognisko czy podpalenie?

Pomiędzy godziną 21 a 22 na początku ul. Krętej doszło do spalenia dużej sterty trawy, zielska i gałęzi.

Zaniepokojeni pobliscy mieszkańcy, widząc ogromny

Spalanie tego i owego na ul. Jodłowej

 

 

15 stycznia Mikołaj Szymański uwiecznił ognisko na ul Jodłowej. Jak widać – oprócz gałęzi spalono także różne śmieci.

RW