Start » Otagowane posty "oskarżenia"

Oświadczenie Burmistrza Dariusza Szmyta

W ostatnim numerze „Wieści Lubońskich”, pani radna Magdalena Nyćkowiak-Filusz zarzuca mi kłamstwo, nazywa moje postępowanie bezczelnością. Chodź to nie moje słowa,