Start » Otagowane posty "społeczeństwo"

Nominowani do Siewcy Roku 2016

Kapituła konkursu „SIEWCA ROKU 2016” przeprowadziła ocenę zgłoszonych kandydatur.

W wyniku prac Kapituły konkursowej zgodnie z §16 dokonano oceny poszczególnych kandydatów i wyłoniono

Konsultacje dotyczące mobilności miejskiej