Start » Ludzie / wywiady » Absolutorium Uniwersytetu III Wieku

Absolutorium Uniwersytetu III Wieku

Wyświetlono 1 151 razy

136k LUTW 5 lat 01 fPAW

 

Przed pięcioma laty powołano Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW). Właśnie ukończył go pierwszy rocznik słuchaczy

 

Przez minione 5 lat LUTW realizował zadania związane z kształceniem sprawnego umysłu i aktywności fizycznej. Wiele osób nierzadko dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy. LUTW jest instytucją, która taką szansę przywraca. Nie tylko o wiedzę tu chodzi. Luboński uniwersytet pobudza do aktywności, jest pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w dobrym towarzystwie. Przewodniczącym Rady Programowej jest dr Mikołaj Tomaszyk, natomiast funkcję prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW) sprawuje były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Zbigniew Jankowski. Obecnie LUTW jest objęty patronatami JM (Jego Magnificencji) Rektora UAM – prof. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dzięki którym w murach poznańskiej Alma Mater (w Sali Lubrańskiego Collegium Minus), w samo południe, we wtorek, 21 czerwca odbyła się pierwsza w historii Uniwersytetów III Wieku uroczystość absolutoryjna dla studentów LUTW. Na wstępie odśpiewano „Gaude Mater Polonia”, po czym uczestników uroczystości powitała starościna – Maria Nowakowska. Zwracając się do Rady Programowej, władz stowarzyszenia, Kanclerza LUTW – burmistrz Małgorzaty Machalskiej – i słuchaczy-studentów podkreśliła niecodzienność chwili i zaszczytne miejsce spotkania. Wspomniała również, że działalność LUTW nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu osób, do których skierowała podziękowanie. Następnie głos zabrał dr Mikołaj Tomaszyk, który podkreślił, że w kalendarzu każdej uczelni, corocznie obchodzone są dwie najważniejsze uroczystości: inauguracja roku akademickiego i absolutorium. O ile ta pierwsza ma charakter ogólnouczelniany, to absolutorium jest najważniejszym świętem osób kończących swoją edukację. Dodał, że pierwszy rocznik studentów ukończył pewien etap nauki i zarazem pewien etap w życiu. Kontynuując, przewodniczący zwrócił się do absolwentów tymi m.in. słowy: Spotykamy się po pięcioletniej, wytężonej pracy. Jej efektem są w tym roku 132 dyplomy ukończenia naszego LUTW. Wspomniał również, że dyplomy te stanowią z jednej strony formalne potwierdzenie tytułu absolwenta, a z drugiej są okazją do pewnej życiowej refleksji, że minionych 5 lat to 1000 godzin dydaktycznych, integracyjnych i sportowych, niezliczona liczba nawiązanych nowych relacji międzyludzkich, to zaangażowanie około stu profesorów LUTW oraz lubońskich jednostek miejskich, wreszcie to patronat UAM i AWF. Kończąc wystąpienie przewodniczący życzył absolwentom pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym. W dalszej kolejności kanclerz Małgorzata Machalska wyraziła Radzie Programowej uznanie i gratulacje za wkład pracy, natomiast do słuchaczy-studentów skierowała wyrazy podziwu za aktywność i wspaniałą postawę w rozwijaniu własnej osobowości i zdolności. Zwróciła również uwagę na wyjątkowość chwili, oraz nowe życie po ukończeniu studiów, które bez wątpienia były dobrą inwestycją w siebie i w rodzinę. Wspomniała także, że zazwyczaj wykładowcy się żegnają ze studentami, natomiast nie wyobraża sobie żeby absolwenci LUTW opuścili na stałe mury uczelni i jest przekonana, że będą do niej powracali. Z kolei w imieniu studentów wystąpiła Danuta Piestrzyńska, podkreślając doskonałą atmosferę, współpracę i pogłębiającą się integrację uczelnianej społeczności. Wspomniała o interesujących zajęciach: wykładach, seminariach, nauce języków obcych oraz zajęciach w sekcjach: bibliotecznej, kabaretowej i turystycznej. Podkreśliła również, że LUTW to znakomita szansa na twórcze zagospodarowanie wolnego czasu dla seniorów, którzy jednocześnie pogłębiają wiedzę. W dalszej kolejności Elżbieta Wasielewska odczytała fragmenty jednej z wyróżnionych prac, których tematem były wrażenia i doświadczenia dotyczące studiowania na LUTW – swojej uczelnianej koleżanki, Lucyny Gawrońskiej. Wyróżniono również prace Lukrecji Sitarz-Wąsiewicz i Małgorzaty Okulicz-Kozaryn. Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na część artystyczną, w której zaprezentowali się grający na skrzypcach Łukasz Nazarczuk i pianistka Katarzyna Sikorka-Wrembel. Gdy ucichły dźwięki pięknej muzyki klasycznej, starościna Maria Nowakowska poprosiła Przewodniczącego Rady Programowej, Kanclerz LUTW i Prezesa Stowarzyszenia ULTW o wręczenie kart absolutoryjnych i dyplomów, po czym odśpiewano „Gaudeamus”, a studenci zgodnie z tradycją rzucili w górę birety. Niewątpliwie ta wspaniała uroczystość na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

PAW

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *